Statlig revision i Kina visar slöseri och korruption
Revisionen för 2013 års utgifter och inkomster inom 38 centrala sektorer i Kina visade miljardbelopp i illegala inkomster, enligt statliga kinesiska medier. (Foto: Sam Yeh/AFP/Getty Images)


Kinas tjänstemän slösar för mycket statliga pengar på lyxliv,enligt en nyligen publicerad revisionsrapport. För mycket av Kinas statsbudget gick till kinesiska tjänstemäns olika utlägg, såsom resor utomlands, nöjen och färder i lyxiga fordon med privatchaufförer.

Revisionen, som går igenom hela förra året, visade också att 80 procent av de 38 centrala regeringsorganen hade spenderat pengar på ett olagligt vis, enligt kinesiska medier.

Revisionsrapporten publicerades inför Nationella folkkongressens ständiga utskott den 24 juni. Nationella Folkkongressen är kommunistpartiets version av en lagstiftande församling. Revisionen innefattar centrala departement som bland annat Utrikesministeriet, Utvecklings- och reformsutskottet, Utbildningsministeriet, Vetenskaps- och teknologidepartementet och Ministeriet för industri- och informationsteknologi.

”De tre utgiftsposterna
” (sangongxiaofei) uppgick till 154 miljarder yuan (något mer i svenska kronor), enligt Liu Jiayi, chef för kinesiska riksrevisionen, som kallade slutresultatet ”chockerande”, trots att utgifterna var 22 procent mindre än 2012, rapporterade kinesiska medier.

Av revisionsrapporten framgår också att 2,9 miljarder yuan i form av olaglig inkomst erhölls genom olika sorters uttag av icke godkända avgifter, som till exempel att allmänheten fick betala för att få tillgång till statlig information.

Offentliga organisationer och enheter under 13 centrala departement, inklusive Kommissionen för hälso- och familjeplanering, Ministeriet för markresurser och Ministeriet för byggnads- och stadskonstruktioner är inblandade. Vissa arbetsenheter delade också ut olagliga ersättningar och subventioner till ett värde av 149 miljoner yuan.

Bara officiella infrastrukturprojekt och arbetsenheter har felaktigt hanterat 7,8 miljarder yuan, enligt rapporten. Dessa avslöjanden överensstämmer med de i Kina vanligt förekommande påståendena om att tjänstemän tar mutor och förskingrar inom ramen för prestigefulla byggprojekt i städerna.

Kinas högste nationella revisor sade på mötet som hölls för att tillkännage rapportens slutsatser man i revisionen för 2013 upptäckte 314 allvarliga lagbrott som involverade 1 100 personer, inklusive partitjänstemän och deras familjer. Han sade att ”gruppkorruption” är ett allvarligt problem som avslöjas under revisionsarbetet, och att många av de misstänkta har bildat ”intressegrupper”.

Trots uppriktigheten i revisionsrapporten verkar den endast peka på toppen av ett isberg när det gäller korruption inom centrala myndighetsorgan i Kina.

Ett exempel på detta är en revisionsrapport som kom den 16 juni. Den undersöker specifikt ett statligt infrastrukturprogram som ska bygga högspänningsnätverk längs tre huvudkorridorer och visade över 6,6 miljarder yuan i olagliga inkomster, enligt statliga styrda Xinhua News.

”Regeringen agerar domare men är själv också idrottsman och skapar reglerna för spelet”, sade Zhang Jiang, en oberoende forskare inom samhällsfrågor i Kina, i en intervju med New Tang Dynasty Television. Resultatet av dessa intressekonflikter, sade han, är att ”regeringen är den som gynnas mest”.

Han tillade: ”Till och med rapporten granskas av revisionskontoret, så jag antar att den också är skönmålande. I verkligheten är det mycket mer. De kan inte längre dölja dessa allvarliga problem, så de publicerar bara en liten bit av det.”

Zhang påpekade att inhemsk korruption av det här slaget möjliggörs och närs av Kinas politiska system, där medier inte kan hålla staten ansvarig, medborgarna kan inte rösta fram sina ledare och de juridiska instanserna lyder under kommunistpartiet.