Statlig lånegaranti till Saab godkänd av EU
Saab på Trollhättan i snö. Foto: (AFP/ SCANPIX/ Adam Ihse)


Den statliga lånegaranti som den svenska staten har ställt ut för att Saab Automobile ska få ett lån på 400 miljoner euro från Europeiska Investeringsbanken, EIB, behandlades av EU-kommissionen på måndagen.

Konkurrenskommissionär Neelie Kroes sade i ett uttalande: ”Den statliga garantin kommer att hjälpa Saab att genomföra sin affärsplan utan att det medför någon otillbörlig snedvridning av konkurrensen.”

Saab betalar en avgift för garantin på 12,48 procent, men inte på hela beloppet, bara på 17,2 procent av lånegarantin. Kommissionen granskade just den här delen då den skulle kunna anses vara ett statsstöd vilket skulle snedvrida konkurrensen inom EU. Då garantin ges på marknadsmässiga villkor och med tanke på riskerna, betraktas den inte som statsstöd.

Nu återstår det formella beslutet från EIB att Saab, med Spyker som ägare, får lånet på 400 miljoner euro. Lånet ska användas till ett projekt för bland annat bränsleeffektivitet och bilsäkerhet.

Kvar finns också att Riksgälden prövar avtalet mellan Saab Automobiles ägare, General Motors, och Spyker, innan regeringen kan säga ett definitivt ja till lånegarantin.

I avtalet mellan Spyker och General Motors finns ett viktigt datum för köpet, den 15 februari.
– Det är ju en viktig del i deras affärsuppgörelse att EIB-lån är beviljat, säger Jöran Hägglund statssekreterare på näringsdepartementet.