Statiner ökar risken för Parkinsons sjukdom?
Förre påven Johannes Paulus II led av Parkinsons sjukdom (Foto: AFP/Getty Images/Vincenzo Pinto)


Nya forskningsrön som visar på en stark länk mellan Parkinsons sjukdom och låga nivåer av ”dåligt” kolesterol är så oroande att forskare i USA kommer att starta ny studie rapporterar Reuters.

Forskarlaget på University of North Carolina planerar en klinisk prövning med tusentals försökspersoner där man vill undersöka ifall statiner, som sänker det ”dåliga” kolesterolet, LDL (Low-Density Lipoprotein) kan orsaka Parkinsons sjukdom hos vissa personer.

Andra studier har under flera år antytt att personer med onormalt låga halter av LDL kan ha större risk att få Parkinsons sjukdom.

Forskaren Xuemei Huang fann tillsammans med kollegor att patienter som har låga värden av LDL-kolesterol löper tre och en halv gånger större risk att utveckla Parkinsons sjukdom jämfört med dem som har högre värden av LDL. Enligt tidskriften Chemistry & Industry planerar forskarlaget nu en större studie med patienter som äter statiner, som är bland de mest sålda läkemedlen i världen. Patienterna kommer att studeras under en period för att se vilka sjukdomar eller tillstånd som utvecklas.

”Jag är mycket oroad, och planerar därför en framåtblickande studie för att undersöka statins möjliga roll”, sade Huang i ett uttalande enligt Reuters.

Huang noterade att vissa andra studier har visat att personer med APOE2, en gen som naturligt ger låga kolesterolhalter, har en större risk att drabbas av Parkinsons sjukdom. En variation av samma gen, APOE4 är kopplad till risk för Alzheimers sjukdom.

Brittiska hjärtspecialister har uttryckt oro över rapporten och har sagt att hjärtpatienter inte bör sluta ta statiner.
Parkinson är en obotlig sjukdom som påverkar rörelseförmågan. Sjukdomen orsakar skakningar i armar och ben. Man får svårare att gå och musklerna blir stela och gör motstånd. Kroppen rör sig långsammare och balansen försämras. Sjukdomen börjar smygande och utvecklas långsamt under resten av livet. Det finns ingen bot men läkemedel kan lindra symtomen.

Parkinsons sjukdom finns över hela världen. I Sverige har mellan 15 000 och 20 000 personer diagnosen. Män drabbas oftare, och ungefär tre av fem sjuka är män. Den vanligaste åldern för insjuknande i Parkinsons sjukdom är mellan 55 och 60 år.

Enligt socialstyrelsen registrerades under perioden 1987-2003 cirka 532 000 personer för akut hjärtinfarkt i Sverige. Drygt 370 000 av de 532 000 personerna hade avlidit före utgången av år 2003, varav 266 000 dog med akut hjärtinfarkt som dödsorsak.

I USA drabbas minst 500 000 människor av Parkinson enligt National Institute of Health. Hjärtsjukdomar drabbar dock 70 miljoner amerikaner och dödar 910 000 varje år.

Fakta

LDL, Low-Density Lipoprotein, är ett lipoprotein som transporterar kolesterol och triglycerider från de celler som har ett överskott till de celler och vävnader som tar upp kolesterol och triglycerider.

För hög kolesterolhalt i blodet är inte en sjukdom i sig, men det kan bidra till att man utvecklar åderförkalkning. Det skadliga LDL-kolesterolet har betydelse för om man kommer att drabbas av åderförkalkning. Kolesteroltypen HDL har däremot en skyddande effekt.

Halten av LDL-kolesterol kan sänkas med medicin och rätt kostvanor. HDL-kolesterolhalten kan ökas genom motion. Kolesterol tillhör kroppsfetterna lipider, som har en rad olika funktioner i kroppen; till exempel har de stor betydelse för värmeisolering, som energidepåer samt produktionen av viktiga hormoner.

Statiner är enligt läkemedelsverket förstahandsval vid behandling av förhöjda fettvärden för att minska hjärtkärlsjukdom hos vuxna med hög risk. Idag finns olika statiner registrerade i Sverige: atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, och simvastatin. Många studier har visat att sänkning av kolesterol med statiner kan minska risken för hjärtkärlssjukdom bland olika patientgrupper.

Källor:
http://en.epochtimes.com/news/7-1-23/50830.html
http://www.sjukvardsradgivningen.se
http://www.socialstyrelsen.se
http://www.nymedicin.com