Statiner ifrågasätts av experter
Blodfettsänkande mediciner är en av världens mest använda läkemedel. Den allra vanligaste läkemedelsgruppen kallas statiner. Exempel på sådana är Lipitor, Crestor, Zocord och Prevastatin. (Foto: Philippe Huguen / AFP)


Under de senaste decennierna har vi fått lära oss hur viktigt det är att hålla låga kolesterolnivåer. Nyttan av att sänka höga kolesterolnivåer i blodet har dock allt mer ifrågasatts av många läkare.  Studier har visat att blodfettssänkande läkemedel, så kallade statiner, rent av kan vara skadliga för hälsan.

Höga kolesterolnivåer anses vara en stor riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar.

De vanligaste läkemedlen som används är så kallade statiner. De sänker blodfetterna genom att hämma tillverkningen av kolesterol i levern.

Forskaren Annie L. Culver, vid Rochester Methodist Hospital, Mayo Clinic i Minnesota har tillsammans med ett forskarteam använt sig av data från en nationell flerårig hälsostudie (Health Initiative) som underlag för att studera sambandet mellan statiner och utvecklingen av diabetes hos äldre kvinnor.

Forskarlaget analyserade data från 153 840 kvinnor vid 40 olika hälsokliniker. Kvinnorna hade inte diabetes och var i åldern 50 till 79 år.

Både i början av studien och efter tre år bedömdes användningen av statiner. Sju procent av försökspersonerna tog statiner när undersökningen inleddes.

Statiner ökade risken för diabetes

Studien visade att användningen av alla typer av statiner i hög grad ökade risken för diabetes hos kvinnorna.

De såg koppling mellan de 10 242 nya fallen av diabetes och statiner även efter att man tagit hänsyn till andra riskfaktorer som kan ha betydelse, bland annat ålder, etnicitet och fetma.

”Resultaten av studien tyder på att användningen av statiner leder till en ökad risk för nydebuterad diabetes hos postmenopausala kvinnor,” konstaterar professor Culver i en kommentar i Natural News.

Studien har publicerats i facktidskriften Archives of Internal Medicine.

Nyttan av att sänka höga nivåer av kolesterol i blodet har allt mer ifrågasatts av många läkare.

Nyttan av statiner ifrågasätts

I juli 2009 skrev docent Ralf Sundberg och de två professorerna Lars Werkö och Tore Scherstén, en debattartikel i Svenska Dagbladet där de ifrågasätter den idag vedertagna kunskapen om kolesterolforskning.

I artikeln hävdar de att det finns flera vetenskapliga studier som visat att patienter som insjuknat i hjärtinfarkt hade lägre kolesterolvärden än normalbefolkningen och att dödligheten dessutom är högre vid låga kolesterolvärden och efterlyser därför en utredning av problemet.

Det finns även studier som påvisat samband mellan Parkinsons sjukdom och låga nivåer av ”dåligt” kolesterol.

Forskaren Xuemei Huang och hans forskarlag vid University of North Carolina har sett att patienter som har låga värden av LDL-kolesterol löper tre och en halv gånger större risk att utveckla Parkinsons sjukdom jämfört med dem som har högre värden av LDL.

Uffe Ravnskov, docent och oberoende forskare i Lund, har nyligen tillsammans med flera andra experter, skrivit en debattartikel där de kraftfullt ifrågasätter de kolesterolsänkande statinerna som de menar gör ”mer skada än nytta”.

De förklarar att det inte är ofarligt att sänka kolesterolnivån och att det finns tjugo studier som visat att äldre människor med högt kolesterol lever längst.

Biverkningar av statiner

”För två år sedan publicerade engelska forskare en studie av nästan en kvarts miljon människor utan hjärt- och kärlsjukdomar, vars kolesterol hade minskats med medicinering. Det visade sig att fyra procent hade drabbats av allvarliga muskel- och leverskador, nedsatt syn och njursvikt.”

Enligt Ravnskog och de andra experterna har det gjorts flera djurexperiment där man sett att kolesterolsänkande läkemedel kan ge cancer. I tre experiment med statiner ökade cancerfrekvensen med statistisk säkerhet.

”Vi förstår att forskare som under hela sin karriär har trott på en hypotes har svårt erkänna att de tagit fel. Men deras misstag får allvarliga konsekvenser för folkhälsan, framför allt för den enskilda människan, som ordinerats en farlig medicin, som inte gör nytta. Att 800 000 svenskar varje år får recept på statiner gynnar inte folkhälsan, bara de industrier som kolesterolforskarna samarbetar med”, skirver experterna avslutningsvis i sin artikel.

Om reumatism – Fråga doktor Kong

Kostens betydelse för hälsa inom kinesisk medicin

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri