Starka åsikter om presstöd till nationalistisk tidning
Svenska dagstidningar (bilden har inget samband med artikeln) (Foto: AFP/Scanpix Sweden)


Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag beviljades den 22 april över 2,3 miljoner kronor i presstöd för 2009/2010. Beslutet har resulterat i ett avhopp från Presstödnämnden.

Nationell Idag skrev på förstasidan i sin onlinetidning att ”det var ett historiskt ögonblick. Ingen nationell publikation har tidigare lyckats kvalificera sig för kraven,” enligt Vávra Suk, chefredaktör för Nationell Idag.

Martin Ahlquist, chefredaktör på nyhetsmagasinet Fokus, som har varit suppleant i Presstödnämnden anser i en debattartikel i Dagens Nyheter att han inte längre kan sitta kvar och ”medverka till att skattepengar finansierar rasism”, och lämnar därför sin plats i Presstödsnämnden.

Presstödsnämnden har bedömt att tidningen uppfyller kraven i presstödsförordningen. En tidning som har minst 1 500 personer som abonnenter vilka betalar minst 350 kronor var per år får 1 500 kronor per prenumerant i presstöd. Ett nummer per vecka, skrivet på svenska och distribuerat till största delen inom Sverige räcker för att få presstöd.

Vissa  varnar för censur om man börjar reglera presstödet efter innehållet i tidningen medan andra vill helt slopa presstödet. Sydsvenskans Per Svensson anser att Presstödsnämnden satt ”spiken i systemets kista” och att ”presstödet har för länge sedan spelat ut sin roll.” 

Sveriges kulturminister, Lena Adelsohn Liljeroth vill se över reglerna för presstödet efter att fått vetskap om beslutet.

– Även om det handlar
om yttrandefrihet så är det inte samma sak som att skattebetalarnas pengar ska gå till att stödja den här formen av media, sade hon till Ekot.

Regeringen ändrar villkoren för stödet till dagspressen från och med januari 2011, för att det inte skall stå i strid med EU:s statsstödsregler enligt prop. 2009/10:199. Storstadstidningar som ges ut sju dagar i veckan kommer att få mindre presstöd och driftsstöd sammanlagt.