Standardiserade prov i blåsväder i USA
Föräldrar och elever protesterar mot kvaliteten på de statliga engelska proven framför Park Slope 234 i Tribeca, Manhattan, New York, den 11 april 2014. (Foton: Petr Svab/Epoch Times)


Standardiserade prov i delstaten New Yorks offentliga skolor har varit under en störtflod av kritik sedan årets provperiod startade.

Först valde fler än 33 000 barn i hela delstaten bort det engelska språkets bedömning som gavs till årskurser från 3 till 8 för två veckor sedan. Deras föräldrar var inte överens om hur testresultaten användes. Föräldrarna ville särskilt inte att deras barn godkändes till nästa årskurs på enbart testresultaten från det standardiserade provet.

De ogillade också hur testresultaten påverkade lärare och skolutvärderingar.

Delstaten har tagit upp den första delen av föräldrarnas oro och ger i årets budget ett mandat att testresultaten inte kan vara en primär faktor för mellanstadiets skolbetyg.

Ännu ett problem uppstod. Ett växande antal skolor upptäckte att det sista engelskaprovet hade dålig kvalitet.

Liz Phillips, rektor vid Park Slope 321, var bland de första att höja sin röst. Den 4 april ledde hon föräldrar och lärare från sin Park Slope-skola för att protestera mot kvaliteten av provet.

En vecka senare samlade två rektorer 37 skolor från Manhattan för att också visa sitt missnöje. ”Tjänstemännen höll på att avfärda betydelsen av budskapet” som Park Slopes protest sände, uppgavs det i ett brev om protesten, som cirkulerade bland skolor och föräldrar.

– Vår verkliga rädsla är att detta kommer att få lärare att ge snävare undervisning och på ett mindre relevant sätt, sade Lisa Ripperger, rektor på Park Slope 234.

Hon ledde också cirka 100 föräldrar, elever och lärare att marschera och skandera slagord framför deras skola i Tribeca.

Ripperger var en av organisatörerna av den senaste protesten. Hon sade att det finns två huvudsakliga problem med det engelska testet.


Elever tågar för att protestera mot kvaliteten på de statliga engelska proven framför sin skola Park Slope 234 i Tribeca, Manhattan, den 11 april.

Elever tågar för att protestera mot kvaliteten på de statliga engelska proven framför sin skola Park Slope 234 i Tribeca, Manhattan, den 11 april.

Det första är att testet inte var väl anpassat till nationella läroplanens normer. Den nationella läroplanen (Common Core standards) är en uppsättning inlärningsstandarder, främst för engelska och matematik, som antogs av 45 stater med ett mål att bättre förbereda eleverna för högskolan och karriären. Den betonar vikten av kritiskt tänkande, att stödja påståenden med bevis och utforska flera sätt för att uppnå rätt svar.

Lärarna är inte tillåtna att lämna ut själva innehållet i proven, men Ripperger sade att man med det sista engelskaprovet inte gjort ett bra jobb för att ta itu med idealet i den nationella läroplanen.

Hon anser att de aktuella proven kan driva skolorna från att acceptera normerna.

– Om lärarna ser det, kommer de faktiskt inte att undervisa mot de stora målen i den nationella läroplanen, sade hon.

Den andra frågan är öppenhet. Föräldrar och lärare ser aldrig på vilka frågor barnen svarade rätt eller fel och var de behöver förbättras.

– När dessa prov är färdiga kommer de aldrig tillbaka hit, sade Ripperger.

Det stora utbildningsföretaget, Pearson, fick 37 miljoner dollar i ett femårigt statligt kontrakt för proven. Den statliga utbildningskommissionären, John King, sade att det skulle kosta miljoner mer om alla testfrågor skulle släppas, eftersom fler frågor måste skapas varje år.

Proven har också kritiserats för att vara för långa och en del frågor för att vara förvirrande eller repetitiva. King behandlade kortfattat kvaliteten på testet i sitt tal förra veckan och sade att proven inte är perfekta men bättre än vad delstaten brukade ha.

Enligt flera konversationer med föräldrar och elever vid Park Slope 234 var de inte alltför oroade över provet och deltog i protesten mest för att stödja sin skola. En del av orsaken kan vara att eleverna där i allmänhet klarar sig bra på proven.

Föräldrarna bekräftade att provresultaten, som de erhållit i juni, hade knappt varit till någon nytta för att visa hur deras barn hade förbättrats, eller vad de behöver för att förbättra sig på.

– Vi vill alla ha bättre utbildning för våra barn. Om detta är ett slöseri med resurser, ett slöseri med tid och inte är ett lämpligt verktyg för att utvärdera så måste vi ändra på det, sade Giovanna Rosselli, en trebarnsmamma.


Föräldern Patty Fink framför sin dotters skola, Park Slope 234 i Tribeca, Manhattan, den 11 april.

Föräldern Patty Fink framför sin dotters skola, Park Slope 234 i Tribeca, Manhattan, den 11 april.

Rossellis äldsta barn, Lucas, går i femte klass på Park Slope 234. Han berättade att provet var lite förvirrande och han kunde knappt avsluta det i tid.

Patty Fink har en dotter i tredje klass.

– Vad jag har fått höra är att provet inte ger uttryck för den nationella läroplanen. Jag tror också att det skulle vara bra att se var vi gjorde misstag efter att testet lämnats ut,sade Fink.

Hennes dotter berättade för henne att testet var lättare än hon väntat.

– Men vem vet det? Vi har ju ännu inte fått se provresultaten”, sade Fink.

Översatt från engelska