Stämma sade ja till Fly Me-köp


De märkliga turerna kring det krisdrabbade flygbolaget Fly Me fortsätter.

På onsdagen klubbade en extra bolagsstämma igenom en ny affär samtidigt som bolaget skjuter på redovisningen av hur det går för Fly Me.

Hur verksamheten går för Fly Me skulle egentligen presenterats på onsdagsförmiddagen. Men dagen gick utan att någon bokslutskommuniké kom.

På kvällen skickades ett pressmeddelande ut där det förklarades att kommunikén inte presenteras förrän måndagen den 5 mars klockan 15. Förseningen förklaras med att styrelsen har haft en ”mycket stor arbetsbörda”.

Köper River Don

Ett annat frågetecken för flygbolaget är om nyemissionen på 34 miljoner kronor har registrerats hos Bolagsverket.

Trots alla oklarheter godkände en extrastämma flygbolagets köp av aktier i River Don Ltd. Fly Me tecknade i höstas ett avtal om att köpa 50 procent av River Don, som äger 51 procent av aktierna i det brittiska flygbolaget Global Supply Systems.

Aktiespararnas bolagsbevakare Gunnar Ek, som var på stämman, är minst sagt upprörd. Han röstade nej till affären:

-Det är helt oacceptabelt att vi ska ta ett sådant gigantiskt beslut i ett bolag som har mycket stora likviditetsbekymmer där nyemissionen sägs vara fulltecknad, men där betydande delar av emissionen inte är inbetald och man inte kan berätta när pengarna kommer. Man hoppas att de kommer i dag (onsdag), men vet inte detta, säger Gunnar Ek.

Option

Han säger att merparten av aktieägarna röstade mot affären, men eftersom den person som företrädde huvudägaren Cognition röstade ja blev det som styrelsen ville. Bakom Cognition står den omskrivne norrmannen Christen Ager-Hanssen och britten John Robert Porter. Porter råkar också vara ägare till River Don, alltså det bolag styrelsen vill att Fly Me ska köpa hälften av.

Men enligt Gunnar Ek ändrade sig styrelsen under stämmans lopp och föreslog att Fly Me ska köpa 49 procent av aktierna.

-Man har dessutom fått en option som ger bolaget rätt att köpa resterande aktier, nu köper man bara 25 procent av aktierna. Resterande aktier får man köpa i december. Därför att man har inte pengar, säger han.

TT har sökt Fly Me:s ordförande Björn Olegård och vd:n Finn Thaulow, men inte lyckats nå dem för en kommentar.