Språket kan påverka människors tankar om andra


Språket kan påverka människors tankar och synsätt om andra, enligt en studie som genomförts på israelisk-arabiska högskoleelever som talar både arabiska och hebreiska. Majoriteten av dem talar arabiska hemma och började studera hebreiska i grundskolan. Forskarna upptäckte att israelisk-arabiska högskoleelever var mer positivt inställda till araber när de testades på arabiska än när de testades på hebreiska.

Genom att använda spänningen mellan araber och israeler utformade forskarna Shai Danziger på Ben-Gurion University i Israel och Robert Ward på Bangor University i Storbritannien ett experiment där de testade skillnaden mellan elevers tänkande på arabiska och hebreiska.

Jag är tvåspråkig och jag tror att jag faktiskt svarar annorlunda på hebreiska än vad jag gör på engelska”, sade Danziger i ett pressmeddelande. ”Människor kan uppvisa olika typer av jag i olika miljöer. Detta tyder på att språket fungerar som en fingervisning för att få fram olika jag.”

Studien genomfördes genom ett datortest känt som implicit associationstest (IAT). Testdeltagarna ombads titta på ord som kom upp på datorskärmen och kategorisera dem genom att trycka på två knappar på tangentbordet.

Deltagarna ombads kategorisera arabiska namn, judiska namn, positiva ord och negativa ord enbart med användning av två knappar. I en del av testet representerade till exempel en knapp arabiska namn och positiva ord, medan en annan trycktes ned för judiska namn och negativa ord. I det här fallet var deltagarna tvungna att associera arabiska namn med ord som beskriver goda egenskaper och judiska namn med ord som beskriver negativa egenskaper. I en annan del av testet var judiska namn hopparade med positiva ord och arabiska namn med negativa ord på samma tangent.

Om en person reagerade snabbare i en del betyder det att han eller hon tenderade att associera saker på samma sätt som hur de parades ihop på tangenterna i testet.

Det implicita associationstestet gavs till de tvåspråkiga eleverna på båda språken för att se om språket påverkade resultatet.

I allmänhet tyckte deltagarna att det var lättare att associera arabiska namn med positiva ord och judiska namn med negativa ord.

Den här effekten var emellertid mycket starkare när testet genomfördes på arabiska än på hebreiska.

Våra resultat visar att språket kan användas selektivt för att påverka tillgängligheten till socialt relevanta associationer”, står det i forskningsrapporten som publicerades juniupplagan av Psychological Science, en tidskrift från Association for Psychological Science.

Generellt överensstämmer våra upptäckter med uppfattningen att språk och kultur på ett invecklat sätt är ihopkopplat, och att tvåspråkiga människor kan betrakta sin sociala värld på olika sätt, beroende på deras nuvarande språkliga sammanhang.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/40299/