Sportfiskarna vill skydda laxen mot ökade fångstkvoter
I princip all vild lax i Östersjön kommer från svenska älvar. Genom att skydda vildlaxen kan bestånden stärkas och en regionalt viktigt fisketurism utvecklas, hävdar Sportfiskarna. (Foto: Rolf Nyström)


Föreningen Sportfiskarna gillar inte EU-förslaget om att det ska få fångas mer lax  2016. Laxen måste skyddas, säger Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén i ett pressmeddelande.

På onsdagen samlades vattenägare, myndigheter och entrepenörer på ett seminarium i Mörrum för att diskutera laxfiskets chanser till tillväxt i Sverige.

Beslutet om ökad laxkvot kommer att fattas på EU:s ministermöte senare i höst, och det hotar laxfisket i Norrlands laxälvar, enligt Sportfiskarna.

— Nära nog all vildlax i Östersjön kommer från svenska älvar. Det gör Östersjölaxen till en svensk angelägenhet: laxen måste skyddas, då utvecklar vi samtidigt de stora möjligheter som laxfisket i älvarna erbjuder, sade Joakim Ollén enligt meddelandet.

De senaste åren har laxmängden i norra Sveriges älvar ökat. I enlighet med rekommendationerna från Internationella Havsforskningsområdet, ICES, har man sänkt yrkesfiskets kvoter i såväl Sverige som Finland, och laxfisket till havs har fasats ut. EU-kommissionen vill nu höja fångskvoten till 105 850 laxar på ett år istället för ICES:s rekommenderade 89 300 laxar.

Lekvandrande lax har ökat i mängd i laxälvarna i norr, men i Östersjön är beståndet svagt eller vikande. Därför bör det kvarvarande havsfisket efter lax fasas ut, enligt Sveriges och Finlands exempel, skriver Sportfiskarna. Då har man chans att bygga upp de svaga bestånden i Sverige och andra Östersjöländer.

— På sikt kommer detta att generera långt större inkomster för regionerna än att kortsiktigt skörda laxen via traditionellt yrkesfiske, säger Joakim Ollén.