Spöklikt välbevarat skepp undersökt


Ett nästan intakt handelsfartyg från Östersjöhandelns guldålder på 1600-talet ligger på havsbotten utanför Gotland. Skeppet har undersökts med hjälp av annorlunda teknik.  

Forskare från Södertörns högskola och Vasamuseet har med hjälp av banbrytande teknik och djuphavsarkeologi undersökt Spökskeppet utanför Gotland. Fartygstypen var ett av 1600-talets mest vanligaste handelsfartyg, samtida med regalskeppet Vasa. Det är så välbevarat att de som fann skeppet tyckte det var spöklikt välbevarat. 

Eftersom vraket ligger för djupt, 130 meter, har ett internationellt forskarlag använt sig av robotar och ekolod för att dokumentera det unika fyndet.

Forskarna har samarbetat med det svenska havsmätningsföretaget Marin mätteknik (MMT). När MMT lät montera ett ekolod under en robot kunde forskarna bygga upp en tredimensionell bild av fartyget. 

– Med hjälp av den här tekniken har vi faktiskt kunnat komma in i skeppet, och se de rum där besättningen levde sitt liv ombord, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi och föreståndare för MARIS vid Södertörns högskola, i ett pressmeddelande.

Vrakplatsen filmades även den, och nu har forskarna skaffat sig en ”nästan exakt uppfattning” om hur vraket en gång såg ut när det seglade i Östersjön för cirka 350 år sedan.

Nu försöker forskarna bestämma skeppets ursprung, det kan vara holländskt. Nederländerna var på 1600-talet världens ledande nation inom skeppsbyggeri och handel.

Resultatet av arbetet kommer bland annat att redovisas i en avhandling av Niklas Eriksson. 

I serien ”Vrakletarna” 2007 kunde svenska tv-tittare få glimtar av spökskeppet. På måndag visas tv-dokumentären ”Spökskeppets hemlighet” som beskriver forskningsprojektet kring skeppet. En samproduktion mellan SVT och National Geographic Television.