Spioner som bevakar Falun Gong utnyttjas även för andra syften
Pistoler som ursprungligen designats för kinesiska spioner. För att få som den vill [i världen] har den kinesiska regimen utnyttjat varje tillgänglig resurs i sin strävan: spioner, (icke-spioner), proffs, amatörer, kinesiska medborgare, utlänningar, studenter och akademiker. (Foto: AFP/Tao-Chuan Yeh)


Det tyska veckomagasinet Der Spiegel publicerade 26 juni artikeln ”Spionage”. I den berättas det om aktiviteter som dagligen pågår i västländer, men som har ignorerats för länge. Aktiviteter som visar att en främmande makt utvecklar resurser som långsamt får friheten i väst att korrodera.

Berättelsen påminner mycket om det som pågick under kalla kriget. Denna gång är underrättelseagenterna emellertid från Kina. Ett land som många idag vill ha till handelspartner. Agenternas mål är vare sig regeringars försvarsdepartement eller företags affärshemligheter utan personer som utövar den andliga meditationsmetoden Falun Gong.

Sun Dan (inte hans riktiga namn) är etnisk kines, vetenskapsman och tysk medborgare. Han hamnade i en besvärlig situation när hans far blev sjuk i Kina. Eftersom Sun Dan är Falun Gong-utvare blev hans visumansökan mycket komplicerad.

Visumtjänstemannen på den kinesiska ambassaden i Berlin ordnade så att Sun Dan i mars 2006 fick träffa två män från Kina på en restaurang i centrala Berlin. Tysk underrättelsetjänst misstänker att visumtjänstemannen också arbetar för den kinesiska underrättelsetjänst som heter Ministeriet för statens säkerhet.

Med början under 2008 skickade Sund Dan interna Falun Gong-mejl till ett e-postkonto som han använda för att kommunicera med de kinesiska tjänstemännen, vilka också hade tillgång till kontot. 

Sun förnekade att han handlat fel. Det han skickat var offentlig information och han visste inte att tjänstemännen var spioner, förklarade han. Det visade sig att de båda männen innehade höga positioner vid 610-byrån, och den ene av dem hade titeln viceminister.

610-byrån är ett center som utför det kinesiska kommunistpartiets förföljelsekampanj mot Falun Gong, vilken formellt startades i juli 1999 av partiets dåvarande ledare Jiang Zemin. Byrån är inte upptagen i några av partiets offentliga dokument eller Internetsidor utan opererar som en hemlig organisation. 

610-byråns enda mål är att utplåna Falun Gong. Eftersom Falun Gong numera utövas i mer än hundra länder världen över når 610-byråns långa arm långt utanför Kinas gränser. 

Dess verksamhet utanför Kina är inget nytt för dem som känner till frågan men för allmänheten är den i regel okänd. I februaris 2008 släppte den franske författaren Roger Faligot, som har skrivit mer än 40 underrättelserelaterade böcker, ”De hemliga kinesiska underrättelsetjänsterna från Mao till de Olympiska spelen”.

I kapitel 10 beskriver han hur kinesiska underrättelsestyrkor grupperades runt om i världen inför OS. Han nämner särskilt att den hemlighetsfulla 610-byrån var inblandad i ett specialteam. Den ska ha medverkat på grund av att den blivit den kinesiska regimens främsta organisation för att kontrollera Falun Gong i västländerna. 

Chen Yonglin var tidigare kinesisk diplomat på det kinesiska konsulatet i Sydney, Australien. Sedan han hoppat av 2005, för att han vägrade utföra order om att förfölja Falun Gong, påstod han att det fanns fler än 1000 spioner i Australien, och att de flesta av dessa användes för att kontrollera Falun Gong-utövares aktiviteter.

Många kinesiska diplomater och spioner syns inte på 610-byråns personallista. Men när det kommer till frågan om Falun Gong så arbetar de samtliga för byrån. Fallen Chen Yonglin i Australien och visumtjänstemannen på Berlinambassaden har likheter – personal arbetar för diplomatkåren men agerar på 610-byråns uppdrag.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38675/