Spillolja - en lönsam affär i Kina


”Spillolja” är en förädlad oätlig och hälsovådlig olja. Oljan är av låg kvalitet, osanitär och giftig. Om den äts förstör oljan de vita blodcellerna och slemhinnorna i matsmältningssystemet. Den orsakar matförgiftning och kan vara cancerframkallande.

Drivna av vinstintresse har en del människor i Kina förädlat spillolja som tagits från avlopp, avfallsvatten och rester från restauranger. Denna spillolja förädlas och säljs till små restauranger som en billig kokolja. Som del i en uppgift blev en avgångsstudent på Wuahans polytekniska universitet vän med en person som förädlade spillolja. Hon fick veta att den här personen tjänade över tiotusen yuan (ca: 8500 kr) i månaden på att hämta spillolja.

Att hitta en person som tillverkar matolja

Enligt China News genomförde Wang Le förra året ett skolprojekt där hon skulle finna ett snabbt och enkelt sätt att skilja ut vilka restauranger som använder spillolja.

För att göra spillolja tar man den flytande oljan från avloppsvatten eller rester från restauranger och renar den.

Efter att ha väntat i åtta dagar utanför restauranger hittade Wang mitt i natten i november förra året ”A-tian” från provinsen Jiangsu som tillverkar spillolja. A-tian berättade att han var tvungen att komma varje dag eftersom att han annars inte skulle kunna bära all olja.

Tjänar över 8500 kr i månaden

När han hämtade oljan var det enda A-tian behövde en ficklampa, ett spänne, fyra hinkar och en cykel.

A-tian hade ensam monopol på spilloljan framför hotellen och restaurangerna. Om affärerna gick bra kunde han få ihop 5-6 hinkar olja per dag. Normalt fick han ihop fyra hinkar per dag.

Varje dag bar han hem oljan på sin cykel och när han hade tillräckligt (omkring fyra ton) med olja så raffinerade han den. I snitt tjänade han 150 yuan (ca: 130kr) för två hinkar han tog hem.

A-tien berättade för Wang att det att sälja restolja kan verka som ett småjobb men att han faktiskt kunde tjäna över 10 000 yuan i månaden.

A-tien sade att den förädlade oljan fraktades ut ur staden med tåg. Vid ett tillfälle hade tåget så mycket som 600 ton olja.

Spilloljan hamnar snabbt på matborden

Så vad används spilloljan till? En insider berättar: ”En del förädlar spilloljan själva så att den lättare kan säljas till restauranger. Den sämre, mörkare oljan säljs till att fritera bröd och den mörkaste säljs till kemikalieindustrin.

Andra säljer spilloljan direkt till oljeraffinaderier och det finns även de som säljer oljan till grisfarmer. Förutom den som säljs till raffinaderierna brukar oljan hamna hos restauranger.

Spilloljan används mest i bilar

Professor Hu Haoquan från Dalians tekniska universitet övervakar hur spilloljan används i staden Dalian. Hu menar att spilloljan är en viktig resurs och kan användas för att tillverka stearin och fettsyror, vilka är viktiga råmaterial i plast, tvål och kosmetika.

Förutom det kan spillolja användas till biodiesel. Jämfört med de fordon som använder diesel och olja så släpper biodiesel ut mindre kolmonoxid och kolväte. Biodiesel räknas därför som en ny energiresurs och kan användas till både bensin- och dieselmotorer.

Hu sade:

– Matindustrin i Dalian är stor och producerar tiotusentals ton återanvänd olja. Om oljan hanteras på rätt sätt kan den gynna industrin. Om den å andra sidan hamnar i händerna på olagliga raffinaderier kommer det att skada konsumenternas hälsa.

Översatt från version