Spelberoendet ökar i lågkonjunktur


Fler kan lockas till spel under lågkonjunkturen. Människor med redan sämre ekonomi spelar mer än andra och ungdomar är i riskzonen för att bli fast i spelande. Nu ska Folkhälsoinstitutet undersöka spelberoendet i Sverige.

Folkhälsoinstitutets syfte med studien är att ta reda på de spelrelaterade problemens omfattning för att få en grund för fortsatta undersökningar av utvecklingen av problem kring spel i Sverige.

Undersökningen bygger på 15 000 intervjuer med spelare, den första stora studien som gjorts på tio år. Resultatet kommer att presenteras först i sommar.

Man befarar att den sämre samhällsekonomin kommer att leda till ökat spel och fler kan bli fast i spelberoende i framtiden.

Förra året ökade spelberoendet med fem procent och det är främst lågutbildade, arbetslösa och personer med dålig ekonomi som söker lyckan i spel och kan bli fast i spelandet. Man tror att spelandet kommer att öka bland ungdomar och arbetslösa.

Den rådande lågkonjunkturen kan göra att fler spelar om pengar och att därmed fler får problem med spelandet. Det säger Marie Risbeck som är utredare på Statens Folkhälsoinstitut i Östersund, till Sveriges Radio.

– Vissa personer ser spel som den enda utvägen till ett bättre liv i svåra ekonomiska situationer, fortsätter hon.

Mycket har förändrats sedan Folkhälsoinstitutet senaste studie. Internetspelen har kommit, spelautomater har blivit lagliga och ökar hela tiden. Men det är framförallt reklamen för spel som ökat, vilket oroar Marie Risbeck.

Enligt Folkhälsoinstitutets tidigare undersökning som gjordes 1997-1998 är den spelberoende en man, under 45 år, lågutbildad, född utomlands, boende i storstad, ogift eller boende med minderåriga i sitt hushåll.

De vanligaste spelformerna som problemspelare ägnade sig åt då var olika former av legala spel, inklusive tips, hästspel, restaurangkasinon och automatspel.

Fakta om spelberoende:

Den som är spelberoende kan inte längre kontrollera sin lust att spela och spelandet påverkar hela den beroendes liv; relationer, ekonomi och arbete. Det är ett allvarligt beroendetillstånd som har likheter med alkohol- och narkotikaberoende.

Spelandet och jakten på pengar till spel dominerar tillvaron och den som är spelberoende löper stor risk att hamna i brottslighet för att skaffa fram pengar. Det är ett allvarligt beroendetillstånd som har likheter med alkohol- och narkotikaberoende.

Källa: Vårdguiden