Spelberoende fokus i Philadelphia
Asian-American Women's Coalition är värd för ett seminarium, Survival Guide to Good Health for "Smarties" ("Överlevnadsguiden till god hälsa för smarthuvuden") i Philadelphia. (Foto: The Epoch Times)


Den 10 oktober var Asian-American Women’s Coalition (AAWC) värd för ett seminarium, Survival Guide to Good Health for ”Smarties” på Drexel Universitetet i Philadelphia. Det kostnadsfria seminariet var öppet för allmänheten och lockade ca 200 deltagare. Flera läkare ledde diskussionen.

Problemet med spelberoende, en sjukdom som är utbredd i delar av det asiat-amerikanska samhället, fick mest uppmärksamhet under seminariet. UCLA`s doktorand i spelberoende, Timothy Fong, sade – Spel leder ofta till konkurser och splittrade familjer. Fong berättade historien om en Koreansk invandrare som förlorade 200 000 dollar, han blev så upprörd av den orimliga räntan på det svindlande beloppet att han först dödade sin femåriga dotter innan han tog sitt eget liv.

För att hjälpa deltagarna att avgöra om de eller deras släktingar och vänner är spelberoende, beskrev doktor Fong symptomen: Att ljuga om spelverksamheten för familj och vänner, att spelandet blir det viktigaste, att vilja släppa all annan verksamhet för att kunna fortsätta spela. Många spelberoende vet att det är fel och att det förstör deras vanliga liv men kan ändå inte avstå från spel. För att skaffa pengar till spel kan många spelberoende tillgripa bedrägeri, stöld och våldsbrott.

Fong sade att många asiatiska invandrare, speciellt nyanlända tar till spel som en stresslösande förströelse. Andra ser spelandet som en potentiell inkomstkälla och ytterligare andra vill pröva sin lycka.

Även fast oddsen att vinna är mycket små, vill många människor tro att de har tur, men nästan alla spelberoende slutar i konkurs.

Fong sade att forskning visar att asiatisk-amerikaner, särskilt kinesamerikaner, har en ökad benägenhet att spela. Nyligen lyckades boende i Philadelphias Chinatown med förenade krafter förhindra att ett kasino öppnades i stadsdelen, Fong höll med om att ett kasino där skulle leda till en myriad av missförhållanden. De kinesamerikaner som är benägna att bli beroende av spel skulle kanske inte kunna stå emot lockelsen av ett kasino, och spelande kan skapa instabilitet i det kinesamerikanska samhället. 

Fong sade att kinesamerikaner måste upprätthålla en kommunikation med det övriga samhället och vara medvetna om spelindustrins senaste drag och reagera på detta. Han tror att en sådan åtgärd skulle hjälpa det kinesamerikanska samhället att motverka spelberoende. 

Spelberoende leder ofta till familjeproblem, men många asiat-amerikaner väljer att söka hjälp inom familjen för att inte ”tappa ansiktet”, men enligt doktor Fong är detta tillvägagångssätt ofta ineffektivt. För att komma tillrätta med spelberoende krävs en samhällsinsats och ofta behövs också läkarhjälp. Fong sade: 
– Så länge vi har tillförsikt kan problemet med spelberoende definitivt förbättras eller lösas.

Doktor Arthur Evans, en fakultetsmedlem vid psykiatriinstitutionen på University of Pennsylvania School of Medicine, pratade om spelberoende från ett beteendevetenskapligt perspektiv. Doktor Evans och hans kollegor besvarade frågor och gav råd till deltagarna efter seminariet för att förstå, förebygga, och stoppa spelberoende.

Detta hälsoseminarium omfattade också andra ämnen, bland annat asiat-amerikaners ökade risk att drabbas av stroke, tillgänglig service för en sund livsstil och psykiskt välbefinnande, speciella program för äldre och hur man söker medicinsk hjälp i allmänhet. Arrangörerna av evenemanget önskade att förmedla till deltagarna att både en sund kropp och en sund själ krävs för en sund livsstil.

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24259/