Spelandet har minskat men spelproblemen kvarstår
Statens folkhälsoinstituts befolkningsstudie om spel och hälsa visar att spelandet har minskat jämfört med för tio år sedan men spelproblemen kvarstår. (Foto: AFP/Shaun Curry)


Svenskarnas spelande har minskat men man spelar om mer pengar än för tio år sedan visar Statens folkhälsoinstituts befolkningsstudie om spel och hälsa. I studien framgår det också att minderåriga har spelat på spelautomater och andra spel trots att åldersgränsen är 18 år.

I samarbete med SCB har Statens folkhälsoinstitut genomfört en kartläggning av 15 000 svenskars spelvanor, det är tänkt att undersökningen ska upprepas flera gånger fram till 2014.

Studien visar att cirka 70 procent av befolkningen i åldern 16-84 år har spelat om pengar under det senaste året och 44 procent spelar regelbundet (minst varje månad). För 10 år spelade 88 procent av befolkningen om pengar. Men trots den kraftiga minskningen så kvarstår spelproblemen enligt Folkhälsoinstitutet. 

Drygt hälften av männen och kvinnorna har spelat på lotter som är den vanligaste spelformen. Allmänt är det fler män än kvinnor som spelar. När det gäller direktsända TV-tävlingar och Bingo så är spelandet nästan jämlikt.

Beroende på ålder så föredrar vi olika slags spel. Äldre föredrar lotterier, nummerspel och hästar medan de yngre hellre spelar på kasino, spelautomater, poker och på Internet.

Bland ungdomarna i åldern 16-17 år har nästan var femte pojke och drygt var tionde flicka spelat på automater och andra spel där åldersgränsen varit 18 år. 

När det gäller spelare som har problem så utgör de 2.2 procent av befolkningen i åldern 16-84 år. 5.4 procent ligger i riskzonen att få spelproblem. Unga och medelålders män med deltidsarbete eller sjukpenning/förtidspension är mest drabbade av spelproblem men finns i hela befolkningen och i alla spelformer. Man räknar med att 23 800 svenskar har mycket allvarliga problem med spelandet. 

Ulla Romild utredare vid Statens folkhälsoinstitut och ansvarig för analysarbetet i studien ger en kommenterar i pressmeddelandet från myndigheten:
– Vi ser att problemspelande också hänger samman med att man mår sämre, röker mer och har högre konsumtion av riskfyllt drickande jämfört med personer utan spelproblem. Detta gäller i högre utsträckning för männen.

Problemspelande är oftast sammankopplat med att man spelar på flera spelformer och att man spelar över Internet, bingo, spelautomater, poker eller kasinospel. Problemspelare är vanligare bland dem som spelar via Internet jämfört med dem som spelar hos ombud, på bana eller privat, visar studien. 

Marie Risbeck, projektledare för Spelprevention på Statens folkhälsoinstitut säger till Epoch Times, att omsättningen och tillgången i spelandet har ökat.
– Vi behöver förbättra och utveckla nya typer av förebyggande insatser mot spelproblem. Bättre ålderskontroll, informations- och utbildningsinsatser och möjlighet för alla grupper att få behandling vid spelberoende. 

Särskilt för de unga är det viktigt med tidiga förebyggande insatser anser Marie Risberg:
– Det psykiska måendet är sämre bland de unga och arbetslösheten är stor. För många unga är spelandet ett sätt för att kunna förverkliga sina drömmar.