Spelade kineserna golf före skottarna?
Mingdynastins kejsare Xuande spelar chuiwan, ett spel som har stora likheter med golf. (Foto: Public Domain)


Golf sägs ha sitt ursprung i Skottland på 1400-talet. Men vem var det egentligen som började med den här stillsamma och utrymmeskrävande sporten? I flera gamla kinesiska texter och målningar finns människor avbildade som ägnar sig åt något som har stora likheter med västerländsk golfsport.

Redan under Tangdynastin (618-907) fanns en sport där de tävlande satt till häst och drev en boll över en plan som var hundra gånger så stor som dagens fotbollsplaner.

Det var en krävande sport som bara skickliga idrottsmän klarade av, men med tiden började man spela den till fots i stället, vilket var enklare. Nu började hovdamerna delta i sporten, som kallades ”chuiwan” eller ”slå på bollen”, och detta gjorde att den blev mycket mer populär.

Chuiwan spelades med upp till tio klubbor, och man skulle slå träbollar av olika storlek i hål med varierande svårighetsgrad.

Spelades mer som fotboll

Spelet finns avbildat på tavlor målade så sent som under Mingdynastin (1368-1644). Till exempel har hovkonstnären Shang Xi målat Mingkejsaren Xuanzong när han spelade chuiwan, och Du Jin har målat tavlan: ”Fina damer spelar chuiwan”.

Från början spelades det på ett sätt som påminde mer om fotboll, där spelare från olika lag försökte slå bollarna i små hål i fältet. Genom århundradena förändrades sporten och blev mer lik golf. Den har beskrivits detaljerat i det historiska verket ”Wan Jing”, eller ”En avhandling om bollspel”:

”Terrängen är platt, upphöjd, låg, kuperad, uppför, fylld med hinder… Den platta delen bör inte missas; den upphöjda delen bör utnyttjas; den låga delen är lättillgänglig; den kuperade delen bör man närma sig försiktigt; den hinderfyllda delen bör hanteras med skicklighet; uppförsdelen bör undvikas … Färgrika flaggor restes där hål hade grävts på fältet.”

Utvecklade etikettsregler

Chuiwan var som störst under Songdynastin (960-1279), men fick sitt namn under den senare delen av Jin- och Yuandynastierna. Det var väldigt populärt under den här tiden och spelades av både kineser och nomadiska kejsare. Noteras kan att ”Wan Jing” var den första bok som skrevs under Yuandynastin, när Kina styrdes av de mongoliska khanerna.

Redan då beskrivs den som en sport som, liksom modern golf, inte bara betonar prestation, utan också har väl utvecklade etikettsregler som ska hjälpa utövarna att kultivera de etiska dygderna. De tävlande skulle vara sportsliga och artiga, samt visa respekt för äldre.

Till skillnad från sin skotska motsvarighet finns inte chuiwan kvar längre. Sportens popularitet avklingade under Mingdynastin, förmodligen mer på grund av kejsarens minskade intresse och fysiska hälsa, än brist på öppna ytor att spela på.

Sedan de manchuriska stammarna erövrat Kina och etablerat Qingdynastin (1644-1911), populariserade de nya härskarna istället sina egna traditioner, såsom jakt, brottning och skridskoåkning.

Fem gamla kinesiska uppfinningar som är överraskande moderna