Specialzoner för petitionärer under OS - en politisk fälla?
En petitionär sover intill en mur till det som tidigare var en petitionärsby i Peking, men som rivits inför OS. (AFP)


Säkerhetschefen under OS, Liu Shaowu, meddelade förra onsdagen att man utsett ”specialzoner” för demonstranter under OS i Peking. Tre offentliga parker får användas för protester: Fengtai, Haidan och Chaoyang.

Protesterna måste emellertid godkännas och demonstranterna måste söka tillstånd. Liu sade att detta motsvarar vad som gäller i andra länder och hävdade att det är i enlighet med kinesisk lag, under vilken otillåtna demonstrationer är strängt förbjudna. Han sade även att de utsedda parkerna är nära stadskärnan och sportarenorna.

Kritiker menar dock att dessa arenor är av mindre betydelse. Parkerna ligger mellan 25 och 50 km från stadion ”Fågelboet” och en bussresa tar mellan 50 minuter och två timmar.

Allmänna Säkerhetsbyrån är ansvarig för att administrera dessa specialzoner i Peking. Talesmän för allmänna säkerhetsbyrån säger att demonstrationsansökingar och riktlinjer snart kommer offentliggöras.

Kinas statligt styrda media har hyllat dessa beslut, vilka nåddes efter en månadslång intern debatt, som ett tecken på framsteg och att kommunistpartiet nu tycks tillämpa rättssäkerhet. De har hävdat att dessa nya tillstånd visar på partiets villighet att följa internationell standard när det gäller medborgerliga rättigheter.

”När demonstrationer och protester har godkänts på förhand och avdelats till särskilda områden kan ingen anklaga oss för att vi håller människor borta eller anse oss vara blodtörstiga bestar” kommenterade den statsstyrda China’s Youth Newspaper.

Enligt samma tidning kan dessa protestzoner nära känslan av demokrati bland massorna och uppmuntra dem till att uttrycka sin mening.

Petitionärerna är emellertid inte lika optimistiska. Dessa föreskrifter betyder inte mycket för dem säger de. Tvärtom fruktar de nu att attackerna mot dem bara skjuts upp.

Hong Xiaoping från Gansuprovinsen sade till Radio Free Asia: ”Att etablera speciella protestzoner tjänar endast ett syfte: att regimen ska kunna kontrollera petitionärerna ännu bättre.” Han har försökt petitionera i Peking de senaste sex månaderna utan framgång. ”Jag kommer definitivt att undvika de där platserna. Det är bara en politisk fälla. Går man dit kommer man att gripas senare. Det tjänar ingenting till, det är bara en ‘svart destination’.”

Petitionärer kommer till Peking från hela landet i tusental, året runt, för att försöka få sin sak prövad av de centrala myndigheterna.

För flera månader sedan publicerade man från officiellt håll en serie riktlinjer för att hålla nere antalet petitionärer och begränsa deras aktiviteter kring OS. Många petitionärer övervakas dygnet runt. De som anländer från andra provinser fångas ofta upp längs vägen och skickas hem igen.

Nu när specialzonerna är på plats i Peking klagar petitionärerna över att inga system finns för att faktiskt ta emot deras ärenden. ”Det är orsaken till varför denna senaste föreskrift är meningslös” sade Sun Lifei från Peking.

– Jag är en petitionär, precis som han, men vem lyssnar till våra ärenden? Så snart man kommer dit skuggas man av okända personer och sen grips man, sade han.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/china/olympic-petition-special-zones-political-trap-1849.html