Speciallärare är nyckeln i Finland


Utbildning i Finland av speciallärare, och att sätta in stöd till eleverna tidigt har betydligt ökat elevernas möjlighet att gå vidare till gymnasieskola.

Utslagningen av ungdomar från grundskolan existerar inte i Finland, i alla fall har inte Gun Jakobsson, rektor vid Vasa övningsskola, varit med om att en elev inte klarat studierna, i motsats till Sverige där 12,5 procent av eleverna inte godkändes förra våren.

I Finland sätts speciallärare in mycket tidigt, så tidigt att barnen inte ens ska märka att de har ett problemområde.

I en av Vasa övningsskolas salar är det stödundervisning i att läsa och skriva. Det är anmärkningsvärt tyst i klassrummet säger SVT:s reporter som intervjuar en liten flicka som säger:

– Ingen stör när man jobbar och någon lyssnar på vad man tänker.

Stöd ges sedan under hela grundskoletiden när det behövs.

Rektor Jakobsson uppfattar det som att andra länder ser specialundervisningen som att eleverna stämplas, och att det skulle främja utslagning. Så är det inte alls menar hon, utan det är ett stöd för eleverna i deras skolarbete.

Utbildningen av speciallärare i Finland är populär och det är svår att komma in på den utbildningslinjen. På Åbo akademi som utbildar finlandssvenska lärare gick det i höstas tio sökande på en plats.