Spåpinnar varnar Hongkongborna
Lau Wong-fat (mitten), chef för Landsbygdsrådet i Hongkong, väntar på att få veta Hongkongs öde för 2014, vid Che Kung-templet i Hongkong den 1 februari 2014. (Foto: Epoch Times).


Varje år på andra dagen av det kinesiska månåret går chefen för Landsbygsrådet (Heung Yee Kuk) till Che Kung-templet för att få veta regionens öde. I år varnades Hongkong och fick en vink om hur katastrofer kan undvikas under en bekymmersam tid.

Den 1 februari kom Lau Wong-fat för att bränna rökelse och be om välsignelser och få vägledning för Hongkongs del. Klädd i traditionella kinesiska kläder skakade han ett bamburör och den första av de 96 spåpinnarna som hoppade ur bar siffran 4.

Talet 4 är kopplat till följande dikt, som berättar om ödet:

”Lycka kommer från himlen utan partiskhet./ Oturen kommer inte utan anledning om den inte bjudits in./ Allvarsord med goda avsikter kommer naturligt att generera lycka och eliminerar en möjlig katastrof”.

Farliga händelser

Ödet är antingen högt (bra), medel eller lågt (dåligt). Talet fyra är ett öde som räknas som medel. Innehållet i ödet påverkas av året.

I den kinesiska kalendern är tiden uppdelad på två grundläggande himmelska och jordiska system, och varje år kombinerar ett element från vardera system. Kombinationerna bildar en serie som vart 60:e år blir till en komplett cykel.

2014 är ett år med ”Jia Wu”, trä och eld. Trä ger bränsle till elden så den här kombinationen av faktorer kan leda till ett farligt år med viktiga händelser.

De senaste ”Jia Wu”-cyklerna har varit svåra för Kina. År 1894 startade till exempel det kinesisk-japanska kriget så det året var ett svårt år för kineserna.

Officiell siare

Templets förutsägelser har varit korrekta under de senaste tio åren.

Den officiella siaren i templet tror att årets profetia betyder att lycka eller olycka ligger i ens egen hand. Folket i Hongkong och regeringen behöver samordna sig för att göra fler bra saker och rätta saker för Hongkong, enligt siaren, och då kommer lyckan naturligt och olyckan går.

Journalister frågade Lau om chefsminister Leung Chun Ying, som anses vara Peking-vänlig, är en välsignelse eller en förbannelse och vilken olycka som han skulle kunna orsaka. Lau svarade: ”(Leung) bör inte göra saker som han inte bör göra då”.

Expert på metafysik

Ordföranden i Che Kung-templets förening för metafysik, Ng Pui-Fu, tyckte att detta omen i sig inte var så illa och påfallande tydligt: ”Lyckan är gudasänd och det finns en fast regel men ens förbannelse är självförvållad. Man ska göra sitt bästa för att göra det rätta och olyckan kommer att försvinna”.

Ng sade också att årets omen är mycket bättre än det låga från 2003 då Sars (från eng. ”svår akut respiratorisk sjukdom”) bröt ut. I år, om du inte gör vad som är rätt, kommer det att bli en katastrof som skadar Hongkong, sade Ng.

Feng Shui-expert

Enligt en Feng shui-expert är profetian ett hemligt budskap som kan hjälpa folket i Hongkong att hålla sig borta från olycka,

”Goda avsikter och ackumulerad godhet kommer att generera lycka och eliminera möjliga katastrofer”, sade experten. ”Så det beror helt på om Hongkongs folk tror på det eller ej”.

”Det betyder att Hongkong måste använda godhet när de modigt kämpar för, står upp mot, och inte samverkar med (en oresonlig) härskare”.

”Skriften på spåpinnen använde begreppet ”välmenande”, vilket syftar på de Falun Gong-utövare som framhärdar i att berätta sanningen för samhället. Låna dem ett öra, det är enda utvägen”.

När chefsminister Leung tillträdde 2012 drogs pinne nr 29. Den räknas om ett omen på medelnivå och löd: ”Vem är djävul, vem är gud”? Varför kan vi inte skilja på djävulen och gud? Att tro på ondskan eller vara rättfärdig? Himmel och jord vet allt!”

Rådsmedlem: ”Ge inte upp”

Hongkongs medlem av lagstiftande rådet, Leung Yiu- Chung, sade att hans tolkning av årets omen var att saker skulle falla på plats för Hongkongfolkets strävan efter demokrati.

– Även om vi har problem ska vi inte ge upp lätt, sade Leung.

– Vi ska modigt säga ifrån när vi står inför orättvisor. Var inte rädd och ansträng dig.

Leung tror att raden, ”goda avsikter och ackumulerad godhet kommer att generera lycka och eliminera möjliga katastrofer” säger till folket i Hongkong att framhärda med vänlighet, och ta Falun Gong-utövare som ett föredöme.

Leung sade att utövare av den andliga metoden utsätts för brutalt förtryck från det Kinesiska kommunistpartiet men ändå framhärdar med att uppriktigt berätta för folket på gatorna om vad Falun Gong är och hur det förföljs.

– Vi måste lära oss av Falun Gong-[utövare], fortsätta att förklara, ge inte upp, sade Leung.


Lejonbergets öga lyste rött i Hong Kong på eftermiddagen den 22 december, 2013. (Foto: anonym)

Lejonbergets öga lyste rött i Hong Kong på eftermiddagen den 22 december, 2013. (Foto: anonym)

Lejonet mot den röda draken

Enligt folktron var Hongkongregionen i början hemsökt av nio onda drakar. Gudarna skickade ner ett himmelskt lejon för att bli av med dem och stå på vakt. Ett berg som tornar sig upp över Kowloon och ser ut som ett lejon, kallas för lejonberget (Lion Rock Mountain) och har därför blivit Hongkongs symbol.

Bland kineserna är symbolen för det Kinesiska kommunistpartiet en röd drake. Hongkong sägs vara ett välsignat land, eftersom lejonet undertrycker den onda draken. Människor flydde från Kommunistkina till Hongkong så de antikommunistiska känslorna har alltid varit starka och ihärdiga.

Märkligt nog hände det plötsligt den 22 december 2013, dagen för vintersolståndet, att ögonen på lejonberget blev röda.

Falun Gong-utövare Siu Hung, som bevittnade fenomenet, säger att allt händer av en anledning.

Siu Hung spekulerade att de röda ögonen kan ha varit en varning om att Hongkong står inför problem. Nu ger detta omen folket i Hongkong en vink om hur man kan undgå fara, förklarar Siu Hung.

– I boken ’Nio kommentarer om kommunistpartiet’ styrs kommunistpartiet av en ond ande, sade Siu Hung.

– Folk måste förstå att Leung Chun-ying, allierad med kommunistparitet, bringar katastrofer till Hongkong.

Om Hongkongborna stödjer rättvisa och hindrar kommunistpartiet från att förstöra Hongkong, kan de undvika en katastrof, anser Siu Hung.

Översatt från engelska.

Artikeln är en förkortad version från ursprungsartikeln.