Spanska sjukhus brister i behandling av ebola enligt experter
Spaniens president Mariano Rajoy talar med pressen på ett sjukhus den 10 oktober 2014 (Foto: Senhan Bolelli/Anadolu Agency/Getty Images)


Europeiska representanters preliminära ståndpunkt bekräftar de synpunkter som viss hälso- och sjukvårdspersonal har i Spanien. De tror att det finns en brist på resurser och lämplig infrastruktur för att kunna hantera ett epidemivirus som ebola i Madrids sjukhus och i resten av landet.

Kritiken och klagomålen har intensifierats i Spanien efter att ett vårdbiträde smittats och tagits in på sjukhus i Madrid med eboladiagnos. Viss vårdpersonal försvarade patienten efter att denne anklagats av hälsovårdschefen i Madrid, Javier Rodriguez, då hon inte erkänt att hon begått ett misstag.

Medan patientens hälsa är stabil, men i ett kritiskt tillstånd, har sakkunniga som sänts till Spanien av Center for Disease Control i Europa (ECDC) analyserat fallet. Efter tre dagars inspektion uppgav de att även om säkerhetsåtgärderna för läkare och personal är tillräckliga, är den infrastruktur som använts i Madrid för att ta hand om ebola, "inte avsedd för att täcka denna typ av nödsituation”, enligt rapport från EFE Agency.

Expertteamet förklarade att vårdpersonalens insatser på enheten för tropisk medicin i Madrid "är korrekta och överensstämmer med fastställda rutiner."

Beträffande säkerheten påpekade de att "på säkerhetens högsta nivå kan det alltid ske en olycka," men om saker görs på rätt sätt finns det mycket låg sannolikhet att olyckor inträffar.

Daniel Bernabeu, vd för Amytis-unionen, sade till den spanska onlinemedian, InfoLibre, att rummet där Teresa Romero och andra yrkesgrupper ska ta av sig skyddskläderna för ebola inte har tillräckligt med utrymme för att kunna göra det bekvämt.

"Det är ett litet rum där det är obekvämt att utföra en så kritisk uppgift, och det kan ta upp till fyrtio minuter att bli klar. Faktum är att arbetskamraterna, som instruerar hur du tar bort kläderna, måste stanna utanför rummet och observera processen genom ett (fisköga), ett fönster med siktfält som täcker upp till 180 grader. De har även installerat speglar för att personen ska få bättre sikt”, förklarade Bernabeu.

Översatt från engelska

Du kan läsa den ursprungliga spanska artikeln här