Spänningarna i Sydkinesiska sjön stiger
Spänningarna i Sydkinesiska havet ökar. På bilden syns ett amerikanskt amfibiefordon vid San Antonio i Zimbaleprovinsen i Filippinerna under en militärövning i Sydkinesiska havet den 21 april 2015. (Foto: Ted Aljibe /AFP/Getty Images)


Den senaste tiden har Kinas utplacering av luftvärnsrobotar i Sydkinesiska sjön skapat en hel del rubriker, men troligen är missilerna bara en del av en större förändring som kan komma att förvärra konflikten i området.

Förändringen började den 30 januari när kineserna ansåg att den amerikanska flottans robotjagare USS Curtis Wilbur gick för nära ön Triton Island. Fartyget passerade ön, som ingår i ö-kedjan Paracel Island i Sydkinesiska havet, på närmre avstånd än 12 nautiska mil.

Uppdraget, som avsåg att öppna för en fri sjöfart, stöddes av Taiwan och Vietnam, som båda gör anspråk på Triton Island. Kina å sin sida hävdar att ön är kinesisk, och kinesiska medier kablade ut nyheten om USA:s aggression, och att USA försöker etablera ”hegemoni” i Sydkinesiska havet.

Tidigare har jag förklarat det ironiska i den kinesiska versionen, eftersom det förhåller sig precis tvärtom: Kina försöker självt etablera hegemoni i området, medan USA vill upprätthålla en fri handelsväg, vilket är viktigt för internationell handel.

Missiler på Paracelöarna

Oavsett anledningen så har Kinas regim krävt en militär upptrappning mot USA och dess allierade, vilket kan höja temperaturen i Sydkinesiska havet till kokpunkten.

Satellitbilder från den 14 februari visar att Kina har placerat ut luftvärnsmissiler på Woody Island, som är en del av Paracelöarna.

Den kinesiska regimen hävdar att missilerna funnits där i åratal, men i såfall har kineserna haft missilerna gömda, eftersom satellitbilder visar att de placerades ut någon gång mellan 3 och 14 februari. Enligt tidigare rapporter började Kina bestycka sina konstgjorda öar omkring maj 2015.

Helikopterbas för ubåtskrigföring

Fastän det var missilerna som fick huvudrollen i den globala rapporteringen, så finns det andra saker som kan vara lika betydelsefulla.

Enligt en rapport från det amerikanska marininstitutet, USNI News, kan Kina hålla på att bygga en helikopterbas för ubåtskrigföring. Försvarsanalytiker har tidigare konstaterat att ubåtar skulle kunna spela en avgörande roll för USA i ett krig mot Kina.

En ny bas för ubåtskrigföring kan signalera en upptrappning av Kinas anti-ubåtskapacitet i Sydkinesiska havet, konstaterar Victor Robert Lee i en rapport i The Diplomat.

”Med ett nätverk av helikopterbaser och bränsledepåer utspridda i Sydkinesiska havet kan Kina nå så gott som alla koordinater, utan att man behöver fler baser än de man redan håller på att bygga”, konstaterar Lee.

”Lära USA en läxa”

People´s Daily, ett av kinesiska regimens viktigaste mediespråkrör, skriver att Kina måste ”lära USA en läxa” om de fortsätter sina operationer för fri sjöfart i Sydkinesiska havet. Dessutom skriver tidningen att Kina borde avfyra varningsskott och ramma amerikanska fartyg.

Nu rapporterar de kinesiska nyhetsbyråerna att Kina kan komma att placera ut sjömålsrobotar och andra vapen i Sydkinesiska sjön.

Li Jie, forskare på PLAN, Folkets befrielsearmés marina forskningsinstitut, sade till South China Morning Post att Kina skulle sätta in mer avancerade vapen om USA ”tryckte på för hårt”.

Inför den ökade spänningen med Kina överväger nu USA att ändra viktiga säkerhetsregler för oplanerade fartygsmöten.

De föreslagna ändringarna skulle gälla civila fartyg. De har tagits fram av viceamiral Joseph Aucoin, kommendörkapten i USA:s Japan-baserade sjunde flotta, enligt The Diplomat.

En huvudorsak till de föreslagna förändringarna är, enligt The Diplomat, att Kina ska placera ut nya stora kustbevakningsfartyg som är ”vitmålade istället för militärgrå”. Tidigare har Kina använt kustbevakning och fiskebåtar som en del av sin militära strategi i regionen.

Andra länder trappar upp

Andra länder trappar också upp i spelet om Sydkinesiska havet för att bemöta Kinas anspråk. Vietnam håller på att bygga upp sin militär, Filippinska trupper förbereder sig för ett möjligt ”värsta scenario” i form av en konflikt med Kina, även Japan överväger att börja patrullera till sjöss. USA uppmanar även Australien att starta egna operationer för fri sjöfart.

Nu återstår frågan hur långt Kina är redo att gå, och hur andra länder ska kunna upphäva Kinas uppbyggnad av militära strukturer för att kontrollera sjöfarten i regionen.

Kina svarar på USA:s utmaning i Sydkinesiska sjön med propaganda

Kina förnekar vapen på omstridd ö