Spaniens regering förlorar medborgarnas förtroende


Enligt den senaste undersökningen gjord av Spaniens ledande tidning, ogillar de spanska medborgarna hanteringen av den europeiska nationens kris.

Enligt siffror från en undersökning i tidningen ”El País” den 3 oktober var en stor majoritet av spanska medborgare inte nöjda med president José Luis Rodríguez ledning.

Det var den första undersökningen efter att 2010-års budget offentliggjordes den 26 september.

Enligt Metroscopias opinionsundersökning tog oppositionens konservativa Popular Party (PP) ledningen i väljarnas värdering av partierna med 3,6 poäng före socialisterna.

Undersökningen visade att 61 procent av de tillfrågade ogillade de åtgärder som vidtagits för att lösa den ekonomiska krisen, medan 76 procent tyckte att åtgärderna kom för sent, 81 procent ansåg att regeringen improviserade.

Särskilt impopulärt för medborgarna var ökningen av skatterna, som ingick i budgeten för 2010 för att minska underskotten i prognosen på 57,248 miljoner euro (5,4 procent av BNP).

Regeringen meddelade att man kommer att höja den allmänna mervärdesskatten från 16 till 18 procent och den särskilda mervärdesskatten som tillämpas på tjänster, livsmedelsproduktion och konstföremål från 7 till 8 procent i juli 2010.

Det årliga inkomstskatteavdraget på 400 euro per anställd som infördes förra året kommer att tas bort och kapitalvinstskatten kommer att öka.

– Den nya budgeten upprätthåller vårt åtagande med sociala tjänster, en produktiv ekonomi och behåller våra investeringar i forskning och utveckling, sade Spaniens finansminister Elena Salgado i ett möte med journalister efter lördagens sammanträde.

Dessa åtgärder har i stor utsträckning kritiserats av olika partier, föreningar och analytiker över hela landet. Regeringen bekräftar att ökningen av skattetrycket kommer främst att påverka folk med högre inkomster medan det finns många som tycker annorlunda.

Det anses allmänt att denna skatteökning kommer att straffa låga och medelstora inkomster samt kommer att ge negativa effekter till företag som försöker stimulera konsumtion genom att sänka priser på produkterna.

En annan viktig faktor som speglar medborgarnas uppfattning om den faktiska och framtida ekonomiska situationen är Consumer Confidence Index, som varje månad kommer från Credit Institute of Spain. Vid förra månadens resultat uppgavs: ”I september har förtroendet hos konsumenterna minskat i förhållande till föregående månad vilket störde förtroendeindikatorns sex månaders av återhämtning.”

Credit Institute of Spain citerade internationella organisationers rapportering, att den spanska ekonomins återhämtning kommer att bli långsammare än andra länders och kan ha påverkat negativt de 1000 konsumenter som intervjuades om ekonomins framtidsutsikter.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23544/