Spanien skär ner på offentliga utgifter
Spaniens premiärminister Jose Luis Rodriguez Zapatero meddelade om tuffa offentliga besparingar på Parlamentet i Madrid den 12 maj 2010. (Foto: AFP)


Den spanske premiärministern José Luis Rodriguez Zapatero tillkännagav den 12 maj en rad åtgärder som drastiskt skära ner de nationella skulderna och därmed förbättra de offentliga finanserna.

Tuffa åtgärderna som innebär en minskning av löner inom den offentliga sektorn, frysning av vissa pensionstillskott och avskaffandet av ekonomisk hjälp vid förlossning, toppar listan av nedskärningar.

I sitt tal inför kammaren i kongressen, sade Zapatero att åtgärderna är en del av de åtaganden som gjordes vid det akuta mötet mellan finansministrarna i fredags i Bryssel. Målet är att minska Spaniens budgetunderskott till 3 procent av BNP fram till 2013.

De anställda inom den offentliga sektorn kommer att få se sina löner minska med i genomsnitt fem procent i juni och nästa år blir det inga lönelyft överhuvudtaget. Pensionerna för 2011 kommer också att frysas.

I början av nästa år, kommer delpensionerna och bidraget på 2 500 euro för nyfödda att tas bort. Andra nedskärningar inkluderar avskaffandet av medicinska rabatter, retroaktiva sociala förmåner, offentliga investeringar och stöd till autonoma regioner och lokala myndigheter.

Statsministern uppmanade de politiska grupperna att ta sitt ansvar för välfärden i samhället.