Spanien minskar koldioxidutsläpp med förnyad fordonspark
Enligt den spanska ministern för jordbruk, livsmedel och miljö, skyddar regeringens miljöpolicy miljön effektivt och bidrar till den ekonomiska återhämtningen, ger nya arbetstillfällen och innovation. (Foto: Erhållet av spanska regeringen)


Den spanska regeringen meddelar att landet har minskat utsläppen av växthusgas med 15 procent, tack vare en förnyelse av bilar och motorcyklar.

Samtidigt har den Meteorologiska världsorganisationen (WMO) tillkännagivit det skett en ökad tillväxt av koldioxidnivåer (CO2) i atmosfären över hela världen, upp till oanade nivåer. Enligt organisationen leder detta vår planet in på "en oåterkallelig väg."

Isabel García, minister för jordbruk, livsmedel och miljö, förklarade att Spanien lanserade en miljökampanj (PIMA Aire), som syftar till att uppmuntra användningen av fordon som förorenar miljön i mindre utsträckning. Ministern påpekade att denna plan också "bidrar till att möta Spaniens internationella åtaganden om att minska utsläppen.

Renovering ger liv åt industrin
35 000 bilar samt 2 800 motorcyklar och el-cyklar renoverades. Detta innebär en utsläppsminskning på i genomsnitt 94 procent per renoverat fordon, samt en minskning av CO2-utsläppen med 15 procent, noterade García. Hon betonade också att denna renovering hade återupplivande effekt på industrin.

"Just nu, håller den första perioden av Kyotoprotokollet (2008-2012) på att slutföras", sade ministern och tillade att landet "kommer att uppfylla sina åtaganden under den här perioden, tack vare de stora ansträngningar som gjorts av Spanien."

Åtgärder otillfredsställande
Men Meteorologiska världsorganisationen betonade i sin årliga bulletin, att mänskliga koldioxidutsläpp ökar i världen, medan biosfären, som är ansvarig för att absorbera dem, minskar. Så, enligt organisationen, har de åtgärder som länderna har inlett genom olika mänskliga aktiviteter, bland annat jordbruk, hittills varit otillfredsställande.

Därför stod det i rapporten: "koncentrationen av koldioxid i atmosfären långt ifrån minskade, utan ökade istället förra året, i en takt som man inte sett på nästan 30 år."

Miljön är allas ansvar
Den spanska ministern betonade vikten av att den privata sektorn deltar och att miljöengagemanget frodas.

"Hållbara transporter", säger ministern "bidrar till att förbättra medborgarnas hälsa och välbefinnande, dessutom tillåter de en mer effektiv hantering av resurser."
 
När det gäller förbättring av luftkvaliteten, betonar hon att detta "är en viktig del av regeringens miljöpolitik." Även om framsteg inom miljöområdet är allas ansvar, tillade Isabel García.


Läs originalartikeln på