Spanien klarar Europeiska centralbankens "stresstest"
Europeiska centralbanken (ECB) i Frankfurt, Tyskland. (Foto: Shutterstock)


Den 26 oktober 2014 publicerade Europeiska centralbanken (ECB) en övergripande utvärdering som avslöjar "den finansiella hälsan hos 130 europeiska banker i euroområdet, däribland Litauen”, som täcker 82 procent av de totala banktillgångarna.

Vid denna utvärdering har en kvalitetsgranskning av tillgångarna och ett stresstest för en ogynnsam situation genomförts.

Resultatet av testerna visade en brist på 25 miljarder euro i 25 banker per den 31 december 2013. En av dessa banker är den spanska banken Liberbank.

ECB sade emellertid att 12 av dessa banker täckte bristen genom att öka sitt kapital med sammanlagt 15 miljarder euro under 2014. Liberbank är en av dem, enligt Spaniens centralbank.

Av den här anledningen hävdade Spaniens centralbank då att "ingen spansk bank har brist på kapital, och allmänt sett är marginalen till de gränser som fastställts för detta år, tryggad."

I ett uttalande om ECB:s rapport klargjorde Spaniens centralbank att endast Liberbank hade sjunkit under årets gräns, men bristen var "mer än täckt med dess kapitalförstärkning på 640 miljoner euro under 2014".

När det gäller de 13 banker som fortfarande saknar kapital meddelade ECB att man kommer att ge dem två veckor att lämna in planeringen för de saknade 9 500 miljoner euro.

Spaniens centralbanks slutsatser

Enligt Spaniens centralbank visar denna utvärdering från ECB att balansen i spanska bankerna noggrant återspeglar värdet på deras tillgångar och att ett ogynnsamt scenario skulle ha en relativt liten inverkan på deras solvens.

Dock föll Liberbank under det fastställda gränsvärdet vid ett skede under året med ett underskott på 32 miljoner euro.

"På grund av de kapitalförstärkande åtgärderna som vidtogs av Liberbank 2014, som uppgick till 640 miljoner euro, är bristen på kapital mer än täckt”, förklarade Spaniens centralbank, som hävdar att de övriga spanska bankerna "har överskridit gränsvärdena som fastställdes för 2014 med en betydande marginal".

"Kapitaltäckningsgraden för alla spanska banker utom en (Liberbank) är mer än 2 procentenheter över gränsvärdet på 5,5 procent som ställdes för det ogynnsamma scenariot i stresstesterna. Med tanke på de åtgärder som vidtagits under 2014, skulle Liberbank klara testet med en marginal som var mycket högre än 2 procentenheter, "tillade den spanska institutionen.

Enligt Spaniens centralbank bekräftar detta resultat att omstruktureringsprocessen, reformen och omstruktureringen av det spanska banksystemet som vidtagits de senaste åren, har gett positiva resultat, och att spanska banker ser framtiden anmed en starkt sanerad balans, och en tillräcklig solvensposition.

Den ursprungliga spanska artikeln kan läsas här.

Översatt från engelska.