Spänd väntan på EU:s arbetsförslag
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tycker det är för tidigt att döma ut EU-kommissionens kommande förslag på ändringar i utstationeringsdirektivet. (Foto: Stina Gullander /TT-arkivbild)


Ett hot mot den svenska modellen på arbetsmarknaden, varnar fack och näringsliv om kommande EU-förslag på arbetsområdet. Men arbetsmarknadsministern håller hoppet uppe.

– Jag är förhoppningsfull. Man har ju ställt ut stora förhoppningar om att man nu ska ta steg mot lika betalning för lika arbete så jag hoppas vi får se förslag på det, sade Ylva Johansson (S) på väg in till måndagens arbetsmarknadsministermöte i Bryssel.

På tisdagseftermiddagen ska EU:s arbetsmarknadskommissionär Marianne Thyssen lägga fram ett länge inväntat förslag till förändringar av EU:s utstationeringsdirektiv, som reglerar vad som gäller när EU-medborgare tillfälligt arbetar i ett annat EU-land.

En utläckt kopia av förslaget har dock fått LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv att reagera skarpt. LO-juristen Claes-Mikael Jonsson befarar exempelvis att de ordalydelser som används kraftigt kommer att försvåra möjligheterna att strejka.

Ylva Johansson är – åtminstone än så länge – mer försiktig.

– Jag tror vi ska vänta till kommissionen kommer med sitt slutliga förslag innan vi tar ställning. Jag har höga förväntningar på kommissionen och vi har haft en bra dialog, sade Johansson som på måndagsmorgonen höll ett enskilt möte med Thyssen i Bryssel.

Utstationeringsdirektivet
EU:s så kallade utstationeringsdirektiv reglerar vilka rättigheter och regler som gäller när arbetstagare från ett EU-land tillfälligt arbetar i ett annat.
Direktivet hamnade bland annat i fokus i Laval-konflikten 2004, då det lettiska företaget Laval utsattes för en facklig blockad vid ett skolbygge i Vaxholm. Tre år senare slog en EU-dom fast att blockaden var otillåten.
Häromåret gjordes en revidering av direktivet, som bland annat medför tydligare entreprenörsansvar. Ytterligare en revidering är nu på gång i syfte att förenkla och modernisera reglerna.
Källa: TT