Spam-mail minskar drastiskt över hela världen
En datorskärm visar Inkorgen med oönskade e-mail, så kallade "spam" i Hongkong den 20 mars 2009. (Foto: Mike Clarke/AFP/Getty Images)


Spam-mail har minskat under de senaste månaderna, säger säkerhetsexperter i en rapport från torsdagen. Orsaken till minskningen är dock oklar.

På tisdagen sade Symantec Hosted Solutions att det under julen skedde en tydlig nedgång i mängden spam över hela världen.

Rapporten pekade också på att mängden spam överlag hade minskat sedan augusti, från runt 200 miljarder skickade spam-meddelanden per dag till 50 miljarder, i slutet av december. Från 25:e till 27:e december minskade antalet skickade spam-meddelanden med över 30 miljarder per dag.

Enligt Symantec ligger en av orsakerna i ”en enorm minskning av utskicken från Rustock botnet”, vilken företaget kallar ”det mest dominerande spam-botnet år 2010”.

Sedan 25 december har detta botnet ”försvunnit” och står nu för 0,5 procent av alla skickade spam, sade Symantec. Företaget tillade att två andra stora botnet, Lethic och Xarvester, tystnade den 31 december.

”För tillfället finns inga förklaringar till att dessa botnet slutade spamma”, var slutsatsen från det Kalifornienbaserade företaget Maountain View.

Enligt vad BBC noterade var Rustock ansvarigt för 48 procent av alla skickade spam-mail.

Carl Leonard, en forskare vid säkerhetsföretaget Websense, sade till BBC att spammandet bara handlar om profit och stiltjen skulle kunna tyda på att en ny kampanj håller på att utformas.

– Så om en kampanj inte ger de resultat de vill ha kan de stoppa den, omgruppera sig och prova något annat, tillade han.

Översatt från engelska:” target=”_blank”>