Sova med en tiger
Bybo protesterar mot en korrumperad direktör i en bykommitté i Guangzhouprovinsen. Korruptionen inom alla regeringsnivåer är en av anledningarna till att man bör vara försiktig när man gör affärer med Kina. (Foto: China Photos/Getty Images/AFP)


Många affärsmän har idag stora förväntningar på det kinesiska affärsklimatet, vilket leder till att de vill flytta sina verksamheter till Kina. Men flytten till Kina är inte så lönsam som industriledarna föreställer sig, det är en riskfylld verksamhet.

– Sanningen är att tillverkning i Kina av flera olika skäl inte alls är så lönsam och kapitalmarknaderna är inte så trygga, sade Grant Adonas vid ett forum hos den amerikanska kommissionen för ekonomi- och säkerhetsfrågor mellan USA och Kina. Grant är ordförande för International Business Center for Strategic and International Studies.

Flytt av tillverkning till Kina är en bidragande faktor till USA:s stora handelsunderskott och förlust av arbetstillfällen.

Aldonas förordade att politikerna bör ”fokusera på det som är verkligt väsentligt och på att skapa en gemensam förståelse och politisk hållning” för att hantera USA:s ekonomiska problem.

– Sälj aldrig någonsin ut USA, sade han.

Trots att USA har ett stort handelsunderskott gentemot Kina innebär det inte att USA håller på att förlora konkurrenskraft i Kina. Underskottet i november förra året minskade faktiskt med 1,5 miljarder dollar, eller sex procent.

Handelsstatistiken visar att USA producerade nästan sex gånger mer varor och tjänster än Kina 2006. USA tillverkade varor till ett värde av 12,5 biljoner dollar medan Kina för bara 2,2 biljoner dollar.

– Bara tillverkningssektorn är större än Kinas halva ekonomi, sade Aldonas.

Avbarkar fel träd

Trots framgångarna har Kina omfattande problem på många områden. USA:s regering har emellertid hållit fast vid föreställningen att många av Kinas problem kommer att lösa sig om landets ekonomi utvecklas.

– Handla fritt med Kina, och tiden är på vår sida, sade George W Bush i ett utrikespolitiskt tal i november 1999.

Några år tidigare sade USA:s förre president Bill Clinton att handeln är nyckeln till förändringar i Kina.

– Jag tycker att det är oundvikligt, lika oundvikligt som Berlinmurens fall, sade Clinton.

Men Bush och hans rådgivare och många andra Kinaexperter har alldeles fel, enligt James Mann, författaren på John Hopkins University och panelmedlem vid kommissionens forum.

Många experter anser att demokratistrategin ”vänta och se” fungerade för Taiwan och Korea och även bör fungera för Kina. Mann sade dock att Kina inte kan jämföras med Taiwan eller Korea som är mindre nationer med etablerad västerländsk påverkan.

Utöver den auktoritära regimen är Kina belastat med många sociala problem, såsom arbetarstrejker, bondeprotester, upplopp mot miljöförstörelse och etniska konflikter, enligt Mann.

Det största problemet är att majoriteten av Kinas medborgare är fattiga och lever långt under fattigdomsgränsen. Det här problemet förvärras av ökad korruption inom alla regeringsnivåer, tillsammans med ett svagt och godtyckligt rättssystem. Detta är farliga förutsättningar för utländska investeringar.

När affärsmän och politiska ledare reser till Shanghai eller Peking är inte ovannämnda problem det som möter dem. I stället möts de av moderna skyskrapor och pulsen som kännetecknar globala storstadsmiljöer.

– USA:s taktik gentemot Kina grundas helt enkelt på ett felaktigt synsätt. Vår politik och kommunikation med allmänheten om Kina är påverkade av idéer, antaganden, förenklingar och klichéer som vi inte lyckats se bakom, sade Mann.

Tiden kommer att visa – trots de ”goda nyheterna” som media sprider om Kina – att ökad handel med Kina inte kan påverka det kinesiska kommunistpartiets envälde.

Många länder antar att handeln är katalysatorn som kan förändra Kina. Det är en strategi som inte har fungerat, och med betraktelse från den nuvarande utvecklingen inte heller kan antas fungera i framtiden.

Akilleshäl

Amerikaner är delvis ansvariga för USA:s massiva handelsunderskott.

Den amerikanska regeringen, storföretagen och konsumenterna har ackumulerat stora skulder – ett underskott mellan intäkter och uppgifter eller skillnaden mellan vår produktion och vår konsumtion.

Konsumenter ställs inför två val, ökad konsumtion eller ökat sparande, vilket är ett dilemma. När en konsument köper en bil försvinner pengarna. Om bilen är köpt på kredit är ränteutgifterna avdragsgilla. Om man däremot sparar pengarna är ränteinkomsterna beskattningsbara.

Detsamma gäller för företag och regeringar. Till exempel är många socialförsäkringsbolag och företags pensionsfonder underfinansierade.

Den federala regeringen lånar från socialförsäkringsfonder för att täcka förfallna utbetalningar. Samma principer gäller för företagspensioner. Amerikanarna fortsätter att låna och Kina fortsätter att öka Amerikas skulder.

Det finns problem i den kinesiska ekonomin som påverkar USA och världen.

Aldonas sade att det finns stora störningar i den kinesiska ekonomin som kan skada USA:s ekonomin.

Den kinesiska regimen manipulerar ständigt marknaden för att knyta sin valuta till USA-dollarn. Sanningen är att Kina måste exportera för att tjäna utländsk valuta och för att hålla sin växande arbetskraft sysselsatt. Genom att hålla nere värdet på den kinesiska valutan yuan kan utländska konsumenter få mer varor och tjänster för pengarna, vilket gör kinesiska varor billiga på ett konstgjort sätt.

Aldona menade att Kina gör detta för att de måste skapa många miljoner arbetstillfällen varje år för att suga upp den ökade arbetskraften.