Sound of Hopes lyssnarskara ökar, trots förbud i Kina


Sound of Hope (SOH) är en New York-baserad radiostation som sänder på kinesiska och riktar in sig på lyssnare i Kina, Taiwan och omkringliggande länder. Lyssnare tar emot den endera på det lokala AM/FM-bandet eller lyssnar via nätet. Antalet besökare på SOH:s hemsida var omkring fyra miljoner under 2008, vilket är 67% högre än när kanalen startade för fyra år sedan, trots att den kinesiska regimen störsänder mot kanalen och blockerar hemsidan inom Kina.

– Vår kanal fick ett stort genomslag 2008 medan många andra media kämpar för sin överlevnad, sade Zeng Yong, radiokanalens sändningsledare.

I maj 2008, när Sichuan drabbades av jordbävningen, förlorade människorna i katastrofområdet all kommunikation med omvärlden. SOH var den enda kortvågsradiostationen som rapporterade nyheter om jordbävningen och sände dessa. ”Jag hoppas att er signal kan bli starkare så hela byn kan ta emot era sändningar”, sade en bybo i Sichuan.

SOH tas emot väl av kineser både i och utanför Kina. Det är inte möjligt att bedöma hur många som lyssnar på SOH, men här är några lyssnarreaktioner som ger en viss insikt.

”SOH låter oss se hoppet och framtiden. Det finns hundratals miljoner människor som jag i Kina. Många av dem vet inte hur man kontaktar er radiostation.”

”Jag uppskattar er djupgående rapportering. Nyhetsanalyserna är mycket kraftfulla. Jag ligger ofta på soffan och lyssnar på radion. I mitt huvud ser jag en magnifik bild av historien. SOH:s röst är sannerligen kinesernas röst och representerar den kinesiska nationens hopp”, skrev en lyssnare.

En lärare som emigrerat till USA sade:
– Jag lyssnar bara på SOH, eftersom reportagen är så djupgående.

En annan lyssnare sade:
– Jag önskar att ni kunde komma tillbaka hem snart. (Dvs att det kan sändas officiellt i Kina.)

Zeng Yong är mycket nöjd med att SOH tas emot så väl av det kinesiska folket. Detta är också anledningen till att den kinesiska kommunistregimen vill tysta stationen.
-Det ger oss bara ett skäl till för oss att göra ännu bättre program, sade Zeng.

På frågan om hur SOH kommer utvecklas under det kommande året sade Zeng Yong att 2009 är ett mycket viktigt år. SOH kommer att starta med direktsändningar som ska uppmuntra det kinesiska folket att delta och uttrycka sina egna åsikter. Dessutom kommer man börja sända program om ”musik och livet”.

SOH finns i 20 städer och under de kommande två åren planerar man att utöka sin kapacitet så man kan göra SOH tillgängligt via mobiltelefoner, tillade Zeng Yong.

Översatt från:http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10196/