Sony Ericsson och Kodak i nytt samarbete
(Foto: AFP/Sven Nackstrand)


Sony Ericsson och den amerikanska kameratillverkaren Kodak inleder ett långtgående patentsamarbete.

Enligt ett pressmeddelande på Kodaks hemsida innebär det nya samarbetet att de bägge bolagen får tillgång till varandras patent.

För Sony Ericssons del innebär det att man kan använda sig av Kodaks kamerateknik i framtida kameramobiler. Samtidigt ger avtalet möjlighet för Kodak att utnyttja Sony Ericssons teknologi.

Ett liknande avtal har slutits mellan Kodak och Sony.

”Vi är glada över den här överenskommelsen, som vi räknar med ska stärka de tre inblandade företagen”, skriver Laura G Quatela, vice vd och ansvarig för patenträtter hos Kodak, i pressmeddelandet.