Sömntabletter kan öka risken för Alzheimer
Ny studie visar att med sömngivande och lugnande läkemedel ökar risken för Alzheimer. (Foto: AFP/Loic Venance)


Kemiska ämnen i vanliga sömntabletter och lugnande medel kan öka risken för Alzheimers sjukdom enligt en fransk studie, rapporterar tidskriften Sciences et Avenir.

I takt med att sömn- och ångestproblem har ökat i västvärlden skrivs det ut allt mer sömntabletter och lugnande medel. I Frankrike använder omkring 30 procent av befolkningen över 65 år psykofarmaka regelbundet.

Bernard Bégaud, professor i farmakologi vid universitetet i Bordeaux har i sin forskning sett att det finns en koppling mellan den här typen av läkemedel och Alzheimers  sjukdom. Han är oroad över resultatet och vill att läkarna bör varnas för de risker som långtidsförskrivning  av läkemedlen kan leda till.

Enligt Bégaud kan så många som 16 000 till 31 000 fall av Alzheimer sjukdom  i Frankrike härledas till behandling av den här typen av psykofarmaka.

Hans forskning omfattar en studie av 3777 patienter över 65 år som medicinerats mot sömn- och ångestbesvär. Läkemedlen tillhör gruppen bensodiazepiner men också s.k. bensodiazepinbesläktade zolpidem och zopiklon.

Bégaud anser att ansvariga hälsomyndigheter inte tagit problemet på allvar.

”Fallet är en riktig bomb men politikerna verkar inte inse det”, säger han i en kommentar till Sciences et Avenir.

Alzheimers sjukdom och demenssjukdomar drabbar allt fler människor och i västvärlden är demens den fjärde vanligaste dödsorsaken.