Sömnstörningar kan göra barn till mobbare
Sömnstörningar kan få barn att bli mobbare, enligt en ny studie. (Foto: Frederik J. Brown / AFP))


Sömnstörningar kan vara en av orsakerna till att barn mobbar andra mer, enligt en ny studie.

Studien, som publicerades i tidskriften Sleep Medicine, baseras på data som samlats in från över 300 skolor i Michigan, och fokuserar på barn i grundskolan. Forskarna undersökte föräldrar och lärare till barnen och använde denna data för att utvärdera och matcha in barnens sömnmönster och koppla det till hälsa och andra problem.

Det har varit känt länge att sömnstörningar och sömnbrist hänger ihop med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som yttrar sig som ouppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet hos barn. Denna studie är dock bland de första som direkt har kopplat sömnstörningar till mobbning.

Louise O’Brien, professor på University of Michigan och medlem i universitetets center för sömnstörningar, gav en mer vetenskaplig förklaring i ett pressmeddelande från centrat:
-Vi vet att prefontala cortex-området i hjärnan är känsligt för sömnbrist, och detta område är också relaterat till känslokontroll, beslutsfattande och socialt beteende.

Men hon föreslog också ett ganska enkelt sätt att lösa problemet på.
-Sömnstörande andning kan behandlas, och skolor och föräldrar kan uppmuntra barnen att sova mer.

Förhoppningsvis är lösningen till mobbningsproblemet just så enkel.

Översatt från engelska