Sömnlöshet svårlöst hälsoproblem


Sömnstörningar plågar många människor och orsakar en rad hälsoproblem. Ämnet debatteras i såväl kvällspress som i medicinska artiklar. Sömnproblem kan vara antingen under en kortare period eller blir ett mer långvarigt problem. I vilket fall som helst kan de upplevas som ett lidande och det är inte svårt att föreställa sig att det också kan användas som en mycket effektiv tortyrmetod.

En vuxen sover i genomsnitt sju till åtta timmar per dygn men sömnbehovet varierar mycket. Den som alltid vaknar efter bara fem till sex timmars sömn och inte kan somna om ska inte oroa sig för det. Han behöver förmodligen inte mer sömn än så. Man behöver inte bekymra sig om man sover illa några nätter eller till och med under en längre tid så länge man känner sig pigg och energisk under den vakna delen av dagen.

Men börjar man känna av symtom såsom spändhet och smärtor i muskler, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, irritation, nedstämdhet med mera är det dags att se över sitt liv och de dagliga vanorna. Det finns mycket man själv kan göra och det är inte alla gånger ett läkarbesök är befogat.

Låt oss se efter vad den kloke, schweiziske naturläkaren Alfred Vogel kom fram till på 1950-talet och som han presenterat i boken ”Den lille doktorn”.

”Nu heter det inte som förr i världen då man använde skymningen till att vila ut och koppla av och förbereda sig för natten: ’Kom låt oss sluta dagen med sömn, ty dagen har nog av sina egna plågor!’ Nej numera vill man förlänga plågorna genom ökad arbetsbörda eller glömma sorgerna genom allsköns förströelser.”

Vogel summerade några grundtankar för god sömn och hälsa och några av de kan sammanfattas i följande råd:

Ät inte mer än du behöver, begränsa ditt proteinintag och ät lättsmält kost som kvällsmål. Tugga maten ordentligt, födan måste blandas väl med saliv. Den som inte tar sig tid att tugga maten grundligt, måste senare ta sig tid att vara sjuk, menar dr Vogel. Belasta inte kroppen med extra gifter såsom nikotin, droger eller alkohol. I det dagliga livet: Fyll på med syre istället för bensin. Det betyder att varje dag sörja för tillräckligt med motion i det fria.

Han kommer också med varningens ord: Tänk på att det vanliga jäktet och den belastande stressen i våra dagar inte bara anstränger nerverna utan också kan orsaka spändhet och smärta i kroppen. Låt dig inte därför ryckas med. Som motvikt ska man försöka uppnå inre lugn. Vrede och osämja skadar levern, fortsätter Dr Vogel. Man ska därför vara överseende med mänskliga svagheter. ”Att hjälpa varandra att bära bördorna bevarar friden och uppehåller, medan osämjan förstör det som är värdefullt.”

Tystnaden i skymningsstunden skapar avspänning och tid till fridfull eftertanke. Avslutningsvis råder Vogel oss att inte låta nattlig förströelse ta platsen från sömnen som är det bästa och billigaste hälsomedlet. Sömn före midnatt räknas dessutom dubbelt och möjliggör snabbare insomning.

Efter att ha tillämpat Vogels råd och förhoppningsvis fått en stärkande natts sömn och vaknat till en ny dag så kan vi också tänka på hans ord:

”När en ny dag hälsar Dig bör du inte med jäkt och oro störta Dig ut i det okända, som den kommer att föra med sig, utan tänk först på att Du får ännu en dag till skänks. Ty det är inte alls så självklart, det kommer du till slut att inse.”