Sömnbrist ökar risken med hjärt- och kärlsjukdomar
Folk deltog i en sovkonsert i Madrid, i mars 2007, vilket var den första konserten av det här slaget i Spanien. Den japanske pianisten Mine Kawakami spelade musik med avsikt att skapa en avslappnande atmosfär så att deltagarna kunde falla i sömn. (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)


Jag är en stor sömnentusiast, så till den grad att jag vårdar min sömn så mycket som möjligt. Delar av min entusiasm kommer från vetskapen om sömnens förmåga att återladda energi, som därmed ökar den allmänna energinivån och vakenheten. Vad som är mindre känt är att en god sömn också har samband med en minskad risk för kroniska hjärtsjukdomar och typ 2-diabetes.

Eftersom kroppen kräver att vi tillbringar en ansenlig tid av livet sovande, är det inte förvånande att det finns goda skäl till det.

En ny studie ser ut att lägga till ytterligare bevis för att sömn är en kritisk faktor i uppehållandet av hälsa. Studien som ännu inte har publicerats presenterades på ett möte på British Sleep Society i veckan.

Forskarna utförde en studie av 17 års analys av över 10 000 brittiska statstjänstemän. Deltagarnas sömnvanor bedömdes mellan åren 1985 till 1988 och från 1992 till 1993. Dessutom fortsatte man att följa dessa personer fram till 2004.

Forskarna beräknade särskilt vad som hände med deltagarnas hälsa om de minskade på sömnen från sju till fem timmar, eftersom det inte är ovanligt att man skär ner på sömnen när arbete och andra åtaganden blir övermäktiga.

I studien framkom att de som minskade sin sömn till denna grad dubblerade risken att dö av hjärt- och kärlsjukdomar (hjärtinfarkt eller stroke). Och den generella risken för dödsfall ökade med 70 procent.

Det är alltid möjligt i denna slags epidemiologiska studier, att så kallade ”samverkande” faktorer kan vara orsaken till ett samband mellan för lite sömn och en ökad risk för sjukdomar. Till exempel kanske personer som sitter stilla mycket inte sover bra och kanske är det bristen på rörelse och motion som orsakar en ökad risk för sjukdomar.

Men i denna studie tog man hänsyn till samverkande faktorer såsom fysisk aktivitet, ålder, kön, civilstånd, rökning, BMI, och blodtryck.

Att man hade tagit hänsyn till samverkande faktorer i studien styrker trovärdigheten av fynden att det finns samband mellan sömnbrist och en ökad risk för dödsfall, vilket tyder på att om man minskar alltför mycket på sömnen under längre perioder kan det verkligen orsaka en snabbare bortgång.

John Briffa är en i London verksam läkare, författare och skribent inom området hälsa, med intresse för näringslära och naturmedicin.