Sömnbrist kan försämra moraliskt tänkande
Stress utan sömn: brist på sömn kan försämra moraliskt resonemang. (Foto: Getty Images/ Joe Raedle)


Människor som arbetar inom yrken med hög stress – som inom medicin, polisen eller militären, måste ofta fatta snabba beslut när de inte är utvilade. Ny forskning bekräftar det som sunda förnuftet sedan länge vetat: vi tänker inte som bäst när vi lider av sömnbrist.

Major William Killgore är amerikansk psykolog och sömnforskare på arméns forskningsinstitut, Walter Reed Army Research Institute. Han säger att att när en person fattar ett känslomässigt eller moraliskt beslut, aktiveras en del av hjärnan precis bakom ögonen som kallas för medial pre-frontal cortex.

– Den delen av hjärnan är mycket viktig för ens förmåga att kunna fatta goda känslomässiga beslut. När människor fattar sådana mycket känslomässigt laddade moraliska val aktiveras den delen av hjärnan. Men när man gör ett mindre känslomässigt beslut är den delen av hjärnan mindre aktiv, förklarar Killgore.

Killgore använde datortomografi i sin tidigare forskning för att titta på hjärnan hos människor som led av brist på sömn när de fattade rutinmässiga beslut. Som förväntades visade det sig att deras pre-frontala cortex var mindre aktivt. Men ju längre man var utan sömn desto mer verkade det området vara avstängt. Killgore funderade ifall sömnbrist också skulle försämra det moraliska resonemanget. Han testade idén genom att hålla flera dussintal volontärer vakna under tre dagar. Sedan bad han de att lösa ett antal moraliska dilemman, såsom om man skulle låta en person dö för att rädda många andra.

– Vi kom fram till att när människor fattar kraftigt känsloladdade beslut tog de som involverar personliga moraliska dilemman mycket längre tid än när personen hade sömnbrist, jämfört med när de var normalt utvilade.

Killgores team mätte volontärers respons vid två olika tidpunkter: när de var utvilade och efter 53 timmar utan sömn. Några av personerna hade fått koffein för att hjälpa dem att hålla sig vakna, men koffeinet verkade inte ha någon betydelse för deras beslutsfattande. Killgore säger att efter tre dagar utan sömn gjorde volontärerna dåliga beslut och det tog längre tid att fatta dem.

Killgore säger att den här forskningen syftar till att förstärka vikten av adekvat sömn. Han poängterar:

– Vi lever i ett samhälle där människor är aktiva i längre perioder utan sömn än vad de borde, eftersom vi har starka lampor, TV-apparater, och många olika saker som händer samtidigt, så folk får inte tillräckligt med sömn. Bara för att det känns som om man fungerar bra betyder det inte att alla aspekter av tänkandet fungerar väl.

Han betonar hur viktigt det är att inte göra stora beslut, även i det dagliga livet, när man har sömnbrist. Det gäller särskilt sådana beslut som involverar känslor. Han forskningsresultat har publicerats i tidningen Sleep.

Översatt från originalartikel på engelska.

The Voice of America (VOA), som började sina sändningar 1942, är ett internationellt multimediaföretag som bekostas av den amerikanska regeringen. VOA sänder nyheter, information och kulturella program över 1000 timmar per vecka till en världsomfattande publik på över 115 miljoner människor.