Somna lättare i en vagga
Det är lättare att somna i en långsamt gungande hammock, visar en studie som gjorts på universitetet i Genève. (Foto: Leon Neal/AFP)


Sömnen fyller en livsviktig funktion i människans liv, men många lider av sömnsvårigheter som påverkar deras vardag. Nu kan emellertid forskare från universitet i Genève, Schweiz ha funnit en ny metod för att hjälpa de som har svårt att somna.

Egentligen var idéen ganska enkel, vi vet att alla småttingar gungas till lugn och sömn i vaggan. Så de schweiziska forskarna lät tolv frivilliga ta några tupplurar, en på en vanlig säng, en annan i en hammock som kunde gunga långsamt fram och tillbaka och en tupplur togs när hammocken stod stilla.

Samtliga av studiens deltagare somnade snabbare när hammocken var i långsam rörelse. DN som refererar till studien skriver att den vaggande rörelsen dessutom påverkade hjärnaktiviteten. De hjärnvågor som framförallt ökade var av icke-Rem karaktär, och det är just dessa hjärnvågor som vanligen utgör hälften av en god natts sömn.