Sommarfestivalerna i Frankrike är i fara
Som en protest den 18 juni, sjösattes en brinnande kista av papp med 'Avignon festivalen' på. Vid demonstrationen i Marseille deltog franska artister och säsongsarbetare. (Foto: Bertrand Langlois / AFP / Getty Images)


Frankrike har flera tusen sommarfestivaler. En av de mest berömda är den i Avignon. Till påvepalatset i Avignon kommer flera hundra tusen människor som inte vill missa den högklassiga festivalen. På festivalerna arbetar många säsongsarbetare som nu kämpar för bättre villkor.

En del reformer verkar ha ett förutbestämt mönster som återkommer periodvis. För elva år sedan skärptes villkoren för säsongsarbetarna i underhållningsindustrin, dit festivalerna hör, vilket provocerade arbetarna, och som en konsekvens ställdes festivalen i Avignon in för första gången i dess historia, samma sak hände med festivalerna i La Rochelle, Aix-en-Provence och Rennes.

Idag hänger ett liknande hot över den här sommarens festivaler i Frankrike, då ett nytt avtal ska ingås. Enligt Oliver Py, chef för festivalen i Avignon ska hotet om inställd festival tas på allvar.

– Om avtalet undertecknas kommer det att bli strejker och förmodligen ställs den in. Ingen tvekan om den saken, bekräftade han. Sedan uttryckte han sin oro över ”de dramatiska konsekvenserna” som skulle kunde följa.

Tidsfristen som den franska regeringen har fastställt för överenskommelsen mellan säsongsarbetarna och motparten ska vara undertecknad, är den 1 juli. Ett första avtal undertecknades den 22 mars. Det strejkas nu vid Printemps des Comédiens festival i Montpellier och till dags dato har 21 kulturfestivaler ställts in.

Trots att regeringen har gått med på kompromisser är de strejkande fortfarande arga. Man står inför komplexare problem nu än 2003. Det olämpliga systemet måste reformeras, och dessutom har antalet berörda arbetstagare har ökat. 1990 var det omkring 50 000 säsongsarbetare i underhållningsbranschen. Idag är de cirka 138 000.

Mathieu Grégoire, en sociolog som stöder de strejkande, menar att strejken som startades av arbetarna inom underhållningsbranschen rör många med otrygga anställningar.

En bra inspirationskälla skulle vara att utforma en ´flexibel säkerhet´ som ser till att arbetstagaren fortsatt får lön efter avslutad anställning.

Avtalet den 22 mars var ett försök att gradvis minska arbetslöshetsförsäkringens skuld på 18 miljarder euro. Utifrån det planerades åtgärder som skulle göra det möjligt att trygga just den här särskilda gruppen, säsongsarbetare i underhållsbranschen. Målet att minska underskottet till 300 miljoner tvingade fram en skärpning av allmänna ersättningsregler och villkor.

Men det blir svårt för premiärminister Manuel Valls, Frankrikes premiärminister, att gå tillbaka till detta. Han har gett löften om att staten ska finansiera säsongsarbetarnas löner under lågsäsong. Han har dessutom lovat att ytterligare pengar till scenkonsten, vilket gör att han inte har så mycket manöverutrymme längre.

Jean-Patrick Gilles har uppdraget som medlare, det upphör i veckan. Han måste lyckas med att sammanjämka de olika parterna, samtidigt som det befintliga avtalet blir kvar och sommarfestivalerna kan köra igång. Det uppdraget visade sig vara svårt. Förra fredagen uppmanade underhållningsavdelningen av fackföreningen CGT till en ”omfattande strejk”.

Dessa spänningar har dock gett en viktig läxa och kan kanske skapa en historisk möjlighet att helt reformera säsongsarbetarnas situation. Regeringen ska nu, på Jean-Patrick Gilles initiativ, ”så snart som möjligt” samordna ett trepartsavtal mellan parterna CGT, CGS (som uppmanar till strejk) och organisationen för säsongsarbetarna, som sedan 2003 har arbetat på att ta fram alternativa åtgärder, och har fått brett stöd från företrädare på alla fronter.

Samordningen ska pågå till slutet av 2014 under ledning av tre medlare, varav en är Hortense Archambault, en tidigare direktör för festivalen i Avignon.