Solljus kan skydda mot MS
Solljus kan skydda mot MS. (Mychele Daniau/AFP/Getty Images)


Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom. Roten till sjukdomen är en degeneration av myelinskidorna som omger nervtrådarna i hjärnan och ryggraden. Försämringen av myelinskidorna stör den neurologiska funktionen vilket bland annat kan manifesteras som fysiska funktionshinder och nedsatt hjärnfunktion.

Man har märkt att risken att få MS ökar ju längre bort från ekvatorn man kommer. Det har lett till att många har börjat undersöka hur D-vitamin och solljus motverkar MS. Det anses allmänt att MS är en autoimmun sjukdom, vilket betyder att den orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar mot sina egna vävnader (i detta fall myelinskidor).

Forskningsresultat som offentliggjordes i Journal of Cellular Biochemistry juli 2008 tyder på att D-vitamin har förmågan att modulera immunsystemet på ett sätt som kan dämpa alla tendenser till autoimmunitet.

Emellertid har nya bevis framkommit att åtminstone en del av solljusets uppenbara förmåga att skydda mot MS inte kommer från D-vitamin.

I studien som publicerats i Proceedings of National Academy of Sciences mars 2010 användes djur med experimentell autoimmun encefalomyelit (EAE). I denna studie exponerade man försöksdjur med MS för ultraviolett (UV) ljus, vilket ledde till dramatisk en minskning av sjukdomens aktivitet.

Men UV-ljuset gav endast en liten och övergående ökning av D-vitaminnivåerna hos djur. Omfattningen och varaktigheten av den ökningen kunde inte stå bakom den betydande nyttan som UV-ljuset gav.

Författarna till studien drog slutsatsen: ”Dessa resultat tyder på att UVR [ultraviolett strålning] sannolikt undertrycker sjukdomen oberoende av D-vitaminproduktionen, och att tillskott av D-vitamin inte ensamt kan ersätta solljusset påverkan för att minska symtomen på MS.”

Låt oss komma ihåg att detta är ett experiment på djur med MS. Men det visar ändå på att solljusets nytta för kroppen inte förmedlas genom en ökning av D-vitaminproduktionen, utan av andra, svårtförstådda mekanismer.

Personligen, kommer jag att fortsätta ta vitamintillskott med D-vitamin och göra mitt bästa för att få så mycket solljus jag kan (utan att bränna mig).

John Briffa är läkare, författare och hälsoskribent i London, med intresse av kosthållning och naturmedicin.

Översatt från http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35451/