Solen på väg in i lugnare period?
Solen betraktad i det synliga spektrumet vid solminimum år 2006, till vänster, och vid solmaximum år 2001. (ESO)


Forskare har erhållit data som visar bleknande solfläckar, avsaknad av jetström och försvagad magnetisk aktivitet nära solens poler, vilka kan vara tecken på starten för en ny period av minskad solaktivitet.

Studierna har genomförts av forskare från National Solar Observatory (NSO) och Air Force Research Laboratory (AFRL) i USA.

Trots att vi är i en övergång mot solmaximum i vår nuvarande solcykel, cykel 24, indikerar dessa upptäckter att den kommande 11-åriga solcykeln, cykel 25, kommer att bli mindre eller möjligen helt obefintlig.

”Detta är i högsta grad ovanligt och oväntat”, sade Frank Hill, biträdande direktör på NSO:s Solar Synoptic Network, i ett pressmeddelande. ”Men det faktum att vi har tre helt olika bilder av solfläckar i samma riktning är en kraftig indikation på att solcykeln kan vara på väg in i viloläge.”

”Vi förväntade oss att få se starten på ett zonalt flöde för cykel 25 nu, men vi ser inga tecken på det”, tillade Hill. ”Detta tyder på att starten på cykel 25 kan försenas till 2021 eller 2022, eller kanske inte inträffa alls.”

Normalt har solen ett 22 år långt magnetiskt intervall, och vart elfte år när polerna kastas om ökar mängden solaktivitet, såsom solfläckar, och faller följaktligen sedan.

I en annan studie kom Matt Penn och William Livingston, genom att använda teleskopet McMath-Pierce i Arizona, fram till att det kommer att bli en gradvis försvagning av eruptionerna från solens magnetfält när vi går in i cykel 25, det vill säga väldigt få eller kanske inga solfläckar kommer att skapas.

Dessutom har Richard Altrock från NSO:s Sunspot program upptäckt att rörelser från magnetisk aktivitet mot polerna saktar ner. Han har använt data från 40 års observationer från NSO:s koronagrafiska teleskop och en fotometer för att kartlägga järn med temperatur upp mot två miljoner grader Celsius.

”En avgörande fråga är att förstå att dessa underbara, delikata koronor faktiskt är kraftfulla, robusta magnetiska strukturer som har sin rot i solens inre”, sade Altrock i pressmeddelandet. ”De förändringar vi ser i koronan reflekterar förändringar djupt inne i solen.”

”Om vi har rätt kan detta vara det sista solmaximumet vi får se på flera decennier”, sammanfattade Hill. ”Det skulle påverka allt från utforskningen av rymden till jordens klimat.”

Översatt från engelska.