Sökandet efter ungdomens källa
Den legendariska ungdomens källa sägs ligga någonstans i Florida, även om en del legender placerar den i Etiopien och i andra länder. (Thinkstock)


Ungdomens källa är den mytologiska vattenkälla som påstås ha en helande kraft och kunna ge ungdom och vitalitet åter. Enligt legenden är den belägen i Florida.

Det sägs att den spanske conquistadoren Ponce de Leon år 1513 upptäckte ungdomens källa i St. Augustine i Florida. Platsen kallas nu för Fountain of Youth Archaeological Park och är en turistattraktion. Tyvärr erbjuder i själva verket inte den här platsen någon föryngrande effekt och kanske inte heller är exakt den källa som Ponce de Leon upptäckte.

National Geographic rapporterade att han faktisk kan ha gått iland 220 kilometer längre söderut, nära den nuvarande staden Melbourne i Florida. Den omtalade källan skulle alltså kunna vara dold någonstans i Florida, eller kanske finns den i Etiopien?

Legender om en föryngrande källa eller flod har funnits sedan forntiden. Den gamle grekiske historikern Herodotus skrev om ett vatten med väldigt speciella egenskaper som fanns i Etiopien och gav etiopierna sina långa liv.

En annan berättelse handlar om hur Alexander den store och hans tjänare letade efter en återställande källa i ett ”Mörkrets land”. Beskrivningen av det sägs vara tagen från legenden om Al-Khidr, ett helgon från Koranen. De här sagorna var väldigt populära under det moriska styret i Spanien och kan även ha inspirerat Ponce de Leons sökande.


Prester John (Wikimedia Commons)

Prester John (Wikimedia Commons)

Legender från medeltiden och renässansen berättar också om den mystiske kristne kungen Prester John. Legenden säger att denne dygdige kung härskade över ett kristet land som förlorades bland de omgivande muslimska och hedniska staterna. Kung Prester John hade stora rikedomar och bland hans ägodelar fanns många sagoskatter. I hans kungarike fanns det många underliga varelser liksom en ungdomens källa.

Det har spekulerats mycket kring om Ponce de Leon verkligen sökte efter ungdomens källa och huruvida han någonsin fann den i Florida.

Florida har faktiskt en ovanlig egenskap som kan ge en förklaring till legenden om ungdomens källa. Den ovanliga vita sanden i Florida, speciellt i områdena Clearwater och Sarasota, påstås av många lokalbor ha terapeutiska effekter. Kanske var det inte bokstavligen en källa som skänkte ungdom.

När Florida bildades i förhistorien eroderade enligt University of South Florida delar av bergskedjan Appalacherna och gjorde att Florida täcktes av vit sand bestående av kvartskristaller.

Kvartssanden i Florida är väldigt mjuk och bränner inte fötterna trots den heta solen. Sarasota Herald Tribune hävdar att deras stränder är platser med maximal energikoncentration som kan verka helande både fysiskt och känslomässigt.

Översatt från engelska