Sökande i rymden efter utomjordiska industriella föroreningar
Fler och fler planeter som ligger inom den beboeliga zonen kring sina stjärnor, som till exempel Gliese 581c som illustrerats här, upptäcks med jämna mellanrum. Forskarna fortsätter sökandet efter utomjordisk intelligens, och en föreslagen metod är att leta efter föroreningar som bevis för utomjordisk industriell verksamhet. (European Southern Observatory via Wikimedia Commons; Industrial background via Thinkstock)


Forskarna har nyligen kommit på ett nytt sätt att upptäcka liv på andra planeter. Med antagandet att det finns intelligent liv som har nått vår nuvarande nivå avseende industri och teknologi skulle det kunna vara möjligt att upptäcka utomjordisk industriell nedsmutsning långt borta.

Finns det någon därute? Den frågan har människan ställt sig ända sedan de första människorna stirrade upp mot stjärnorna. Idag är frågan fortfarande aktuell för de forskare som är modiga nog att blicka ut och bana vägen ut mot det stora okända mörkret.

En ny metod som föreslagits av Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) skulle kunna hjälpa oss besvara frågan om huruvida intelligent utomjordiskt liv existerar i universum.

Fler och fler världar upptäcks alltmedan tekniken för att finna planeter förbättras. Sökandet efter beboeliga, jordliknande planeter fortsätter i takt med att Nasa upptäckter fler och fler. En av de senaste upptäckterna är Kepler-186f, en planet med en storlek ungefär som jordens och som ligger inom sin stjärnas beboeliga zon. Nasa tillkännagav upptäckten i april. Den beboeliga zonen är det område kring en stjärna där vatten skulle kunna finnas i flytande form på planetens yta.

Forskarna kan använda ljusspektrum från det ljus som reflekteras från dessa planeter för att hjälpa till att bestämma deras atmosfäriska innehåll. Med hjälp av den här processen kan forskarna detektera gaser, som syre och metan, som kommer från levande organismer. De där organismerna skulle kunna vara mikrober och andra enkla livsformer. Att detektera livsformer med högre intelligens tycks vara mycket svårare.

CfA gör emellertid antagandet att om vi kan upptäcka föroreningar i en planets atmosfär så kan det indikera en industrialiserad civilisation.

Teleskopet James Webb Space Telescope (JWST), som planeras att skickas upp 2018, kommer att kunna detektera två typer av klorfluorkarboner (CFC) i atmosfären hos avlägsna himlakroppar. De här klorfluorkarbonerna är föroreningar som producerats av industrier.

Teleskopet kommer att innehålla en spektrometer som delar infrarött ljus för att kunna detektera sådana gaser. För närvarande finns det dock två problem med detta vetenskapliga tillvägagångssätt. Det första är att teleskopet bara skulle kunna detektera klorfluorkarbonerna om den främmande planetens atmosfär hade tio gånger så höga halter som på jorden.

Det andra är att planeten högst sannolikt skulle behöva kretsa kring en vit dvärg, som kunde förstärka den atmosfäriska signalen. Vita dvärgar är normalt de som finns kvar efter att en stjärna som vår sol har gjort slut på sitt kärnbränsle och kollapsat. CfA menar att senare generationers teleskop kommer att kunna få bättre möjligheter att detektera föroreningar på planeter runt solliknande stjärnor.

Översatt från engelska.