Söderhamns ungdomar söker jobb i Norge
Karl Johans gate i Oslo. Många affärer i Oslo är ”svenskspråkiga” eftersom många svenska ungdomar arbetar i Oslo. (Foto: Berit Roald / AFP/Scanpix)


Arbetsförmedlingens chef Mohamed Chabchoub poängterar att ungdomarna inte skickas iväg utan vidare.  Under en månad tid förbereds dem för Norgevistelsen.

”Vi stötar dem, ger dem möjligheter och förhoppningsvis får de jobb”, säger Mohamed Chabchoub .

Arbetslösa ungdomar har inga pengar så arbetsförmedlingen betalar resan till Norge och en månads gratis boende. Väl i Oslo hjälper en coach från organisationen Nordjobb till i Oslo.

En ung man intervjuas av SR och han fann det lite overkligt att han kunde få ett arbete på bara några dagar. I Sverige hade han varit arbetslös i två år.

På Sveriges västkust bor Kjell Darhoff, pensionerad företagsledare och norrman. Han förklarar att den så kallade oljefonden skjuter till pengar till den norska statskassan. Det gör att olika projekt kan sättas igång som i sin tur kan hålla arbetslösheten nere. Den ligger kring 3,3 procent och, säger han:

– Det är nästan världsbäst.

En kontroll hos NAV, som har hand om en tredjedel av Norges statsbudget, visar att arbetslösheten sjunker. Siffran för september är 2,4 procent.

Arbetsförmedlingens chef i Söderhamn kan inte ha helt fel när han föreslår ungdomar att åka till Norge och jobba.

”Det här är ingen spark, det är en klapp på axeln”, menar  Mohamed Chabchoub.

Oljefonden som nämns ovan, är en fond där pengar från den norska oljeverksamheten sätts in.