Socialdemokraterna förnyas
Oppositionsledare Mona Sahlin, under valet 2010. (Foto: AFP/Jonathan Nackstrand)


Under två val i rad har Socialdemokraterna gjort några av de sämsta valresultaten genom tiderna. Sedan det senaste valet har ingen märkbar förnyelse kunnat skönjas från partistyrelsens sida, trots att man tidigt efter valet uttryckt sin önskan om att vilja förändra partiet.

För en vecka sedan på Socialdemokraternas extrakongress krävde SSU-ordförande Jytte Guteland att alla inom partistyrelsen skulle ställa sina platser till förfogande. 

Detta krav ställde sig sedan även Mona Sahlin bakom och onsdagen den 11 november uppmanade till sist Sahlin att alla i Partistyrelsen och partiets verkställande utskott (VU) gör detta och eventuellt får sina förtroenden förnyade genom ett nyval. 

Flera ledamöter ställde sig bakom SSU:s förslag redan i tisdags kväll men hade då också krav på att man även skulle byta partiordförande.

När även Sahlin hade ställt sig bakom förslaget hade också hennes anhängare ytterligare ett sätt att vilja förnya partiet på. De vill byta ut den ekonomiske talesmannen Thomas Östros och partisekreterare Ibrahim Baylan.

Mona Sahlin själv sa till SVT Rapport i onsdags:

– Jag har all energi och all lust som krävs och de som dessutom har förtroendet i vår mellankongress kommer att leda partiet i fortsättningen.