Sociala nätverk kan orsaka osjälvständigt tänkande
En man använder sin bärbara dator i ett café i Hanoi, Vietnam den 28 november 2013. (Foto: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Motivation till att tänka  självständigt och analytiskt kan hindra en från att lösa problem om man förlitar sig på att sociala grupper ska lösa dem åt en, enligt en ny studie om hur socialt lärande påverkas av nätverk, sett ur ett brett kulturellt perspektiv.

De sociala nätverken omfattar många situationer inom olika organisationer från brödraskaps- och kvinnoföreningar till kontakter på Facebook och Twitter.

Social inlärning ”är en viktig kulturell mekanism som förbättrar individers och gruppers prestationer”, sade psykologen Azim Shariff och hans kollegor i studien. Söka lösningar genom att titta på och kopiera andra har sina begränsningar när det gäller den analytiska utvecklingen som driver fram innovationer.

”Sociala nätverk lämpar sig mycket bra för detta eftersom de ger dig ett svar”, sade en medförfattare, Jean-Francois Bonnefon, som studerar bedömande och beslutsfattande på Nationellt centrum för vetenskaplig forskning i Frankrike.

”När du har ett problem går du till YouTube och där ser du att någon har löst ditt problem och du kopierar lösningen. Och det fungerar kortsiktigt. Men det säger inte hur du skall tänka genom problemet så att du kan anpassa lösningen till andra liknande problem. Du blir beroende av ditt sociala nätverk”.

Studien, som utfördes på University of Oregon, omfattade 100 personer vars medelålder var strax under 20 år. De fick arbeta ensamma vid datorn och varje person fick sju frågor med fem möjligheter att lösa problemet.

En kontrollgrupp omfattade personer som arbetade ensamma medan andra personer placerades slumpvis i grupper som representerade fyra olika specialformade nätverkskluster. Individerna i den experimentella gruppen tog sig an varje fråga under en bestämd tidsperiod i fem omgångar. I varje följande omgång såg individerna svaren från de andra i deras grupp. Vartefter omgångarna fortskred fick man fler och fler korrekta svar.

”Om du har ett tillräckligt bra system för att samla information, behöver du inte alls tänka själv”, sade Shariff som är chef för Culture and Morality Lab på det psykologiska departementet vid Oregons universitet.

”Du behöver inte lösa problemet själv. Från kulturellt evolutionär ståndpunkt finns det ett problem med detta. Om det i själva verket inte finns någon där som hittar en lösning på problemet och om alla bara imiterar saker, skapar vi ingen ny kunskap. Vi behöver ha folk som faktiskt själv kommer på svaren”.

Forskarna upptäckte särskilt att nätverksdeltagarna kunde använda andras information för att lösa varje problem. Deltagarna upptäckte också under resans gång att det krävdes analytiskt tänkande men de fick börja från början vid varje efterföljande problem.

”Social information är nyttig – den hjälpte deltagarna att få fram svaren – men den hjälpte dem inte att förstå tankeprocessen bakom svaren”, sade Shariff. ”Så när de fick andra liknande frågor var det som om de inte hade lärt sig någoting om hur frågan skulle lösas”.

Ytterligare forskning i ämnet kom från Masdar Institute of Science and Technology i Abu Dhabi, Förenade arabemiraten och University of Edinburgh i Storbritannien, som publicerades i Journal of the Royal Society Interface.

Källa: University of Oregon

Publicerad av Futurity.org under Creative Commons license 3.0.

Översatt från engelska.