Social och solidarisk ekonomi utvecklas i Frankrike
Carole Delga, minister med ansvar för handel, hantverk, konsumtion och social och solidarisk ekonomi, sitter bredvid Emmanuel Macron, ekonomiministern. (Foto: Charly Triballeau /AFP /Getty Images)


I Frankrike utvecklas nu ”Social och solidarisk ekonomi” på ett vidare sätt och med ett bredare perspektiv än tidigare. Frankrikes lagförslag om social och solidarisk ekonomi sätter människan före vinstintressen.

Tidigare var social ekonomi organiserade verksamheter som primärt hade ett samhälleligt ändamål och var organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Nu smälts den samman till en helhet.

Vid ett arrangemang i Paris den 31 oktober presenterade Fanélie Carrey-Conte, ledamot i Paris 15:e distrikt och föredragande för lagförslaget om social och solidarisk ekonomi, sin vision:

Vision om social och solidarisk ekonomi

"För mig är social och solidarisk ekonomi en ekonomi som ska vara hjärtat i den nya utvecklingsmodellen. Jag tycker mycket om dess grundläggande principer: För det första är den demokratiskt styrd, företagen drivs demokratiskt samt det faktum att företagens mål inte syftar till vinst. Den har också sina rötter i området, lokal förankring, hållbarhet…", sade han.

"Jag tycker att denna form av ekonomi, som sätter människor före vinst, är en ekonomisk form som till exempel tänker mycket på den ekologiska frågan och integrerar den i projektets hjärta", tillade Fanélie Carrey-Conte.

Historiska aktörer ansluter

Projektet för social och solidarisk ekonomi tillförs nu historiska aktörer till den sociala ekonomin: föreningar, sjukförsäkringar, kooperativa föreningar och stiftelser, samt företag inom socialt företagande. Den sociala och solidariska ekonomin står för tio procent av avlönad anställning i Frankrike (2,33 miljoner anställda).

Enligt Nationella rådet för de regionala avdelningarna för social och solidarisk ekonomi "deltar projektet för social och solidarisk ekonomi aktivt i den ekonomiska och sociala utvecklingen genom att producera varor och tjänster inom många verksamhetsområden".

Har största arbetsgivarna

Enligt National Observatory är organisationer och företag med anknytning till social och solidarisk ekonomi de största arbetsgivarna inom den sociala sektorn (62 procent av den totala sysselsättningen), och även inom sektorn för idrott och fritid (55 procent av den totala sysselsättningen).

De näst största arbetsgivarna finns inom finans-, bank- och försäkringssektorn (30 procent av den totala sysselsättningen). Social och solidarisk ekonomi finns också inom sektorn för konst och underhållning (27 procent av den totala sysselsättningen), liksom inom undervisningssektorn (19 procent av den totala sysselsättningen).

Går utanför landets gränser

26 regionala avdelningars ansträngningar och det Nationella rådet av regionala avdelningar för social och solidarisk ekonomi grundades 2008. Nu går man in i en internationaliseringsprocess, eftersom den nu är associerad till möten i Mont-Blanc, det internationella forumet för ledarna inom social och solidarisk ekonomi.

Månadens arrangemang har bidragit till att lyfta fram olika initiativ från Quebec, Marocko, Togo, Equador, Indien och Costa Rica. Det resulterade i reflektion om hur man kan söka efter ekonomiska och politiska hävstänger för att utveckla den sociala och solidariska ekonomin i Frankrike.

Läs den ursprungliga