Snusare löper dubbel risk att bli alkoholberoende
Påsar med nikotinfri snus vid produktionslinjen i en arkivbild från den 18 augusti 2004 i Trångsviken, cirka 600 km norr om Stockholm. Drygt en miljon svenskar snusar regelbundet. (Foto: Sven Nackstrand /AFP /Getty Images)


Att börja snusa kan bana väg för ett alkoholberoende. Forskare vid Umeå universitet har kommit fram till att risken är dubbelt så hög för snusare att bli alkoholberoende, jämfört med icke-snusare.

I studien där man undersökt och följt upp hälsa och levnadsvanor hos 21 000 personer, har forskarna kunnat fastslå att det finns ett tydligt samband mellan snusning och alkoholberoende.

Till grund för studien har man använt sig av hälsodata från årliga hälsoförebyggande undersökningar som utförts vid hälsocentralerna i Västerbottens län.

Ökad risk för snusare i medelåldern

Enligt Margareta Norberg, adjungerad lektor vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, som lett studien, är det sedan tidigare känt att det finns ett samband mellan rökning och alkoholberoende, men att detta är första gången man kunnat påvisa att snusning i medelåldern utgör en ökad risk för alkoholberoende.

 – Något som gör resultatet extra intressant är att sambandet mellan snusning och alkoholberoende inte verkar ha någon koppling till eventuella rökvanor, säger Margareta Norberg i ett pressmeddelande.

Måste ta riskerna på allvar

Hon anser att det är viktigt att man tar riskerna med snusningen på allvar.

– En dubblerad risk för alkoholberoende kan vara en till synes ganska måttlig riskökning, sett ur individens perspektiv. Men om snusning är vanligt i en befolkning innebär det sammantaget att bruket av snus får stor betydelse för folkhälsan. Därför är det angeläget att forskningsresultaten blir kända för en bred allmänhet och börjar diskuteras, säger Margareta Norberg.

Det visade sig att under en tioårsperiod utvecklades alkoholberoende hos knappt åtta procent av snusarna, bland icke-snusare utvecklade tre procent alkoholberoende. Ju fler snusdosor man konsumerade och under ju längre tid i livet man snusade desto mer ökade risken för att bli beroende av alkohol.

Totalt utvecklade 499 män alkoholberoende. Motsvarande siffra bland kvinnor var 257.

Enligt swedishmatch.com, snusar drygt en miljon svenskar regelbundet. Av dessa är cirka 80 procent män och 20 procent kvinnor. Cirka 26 procent av den vuxna manliga befolkningen och 6 procent av den kvinnliga snusar dagligen eller då-och-då.

Medelsnusaren konsumerar ca 3,5 dosor/vecka, men de individuella variationerna är stora.

Studien har publicerats i tidskriften Drug and Alcohol Dependence.