Snowden inte önskvärd: Tolv länder avvisar ansökan om asyl
Ecuadors president Rafael Corrrea ger en intervju i palatset Carondelet i Quito, Ecuador den 1 juli 2013. Ecuador, precis som många andra nationer, har avvisat Edward Snowdens, Nationella säkerhetsbyråns (NSA) visselblåsares asylansökan. (Foto: Rodrigo Buendia/AFP/Getty Images)


Edward Snowden, som läckte sekretessbelagda dokument från Nationella säkerhetsbyrån, har fastnat på Sheremetyevos internationella flygplats i Moskva. Han drog först tillbaka sin asylansökan i Ryssland på grund av president Putins villkor att han måste sluta läcka information. Nu blir antalet möjliga alternativ kortare varje timme.

Efter att han läckt sekretessbelagda uppgifter om hur NSA samlar internetdata från privatpersoner runt om i världen, har Edward Snowden varit på flykt. Han var i Hong Kong när informationen blev offentlig den 6 juni och han anlände till Ryssland den 23 juni. Sedan dess har han bott i flygplatsens transitzon.

Det första alternativet att undgå utlämning till USA, som avser att åtala Snowden för spioneri och stöld av statlig egendom, var Ryssland. Vladimir Putin verkade vara benägen att bevilja ansökan om asyl men med villkor att Snowden skulle sluta ”sitt arbete som avsåg att skada” USA.

På grund av detta tog Snowden bort Ryssland från sin lista över de 21 länder där han ansökte om asyl, enligt Wikileaks.

Snowden kommer emellertid att möta oöverstigliga problem. De flesta länderna kräver, att personen som ansöker om asyl, befinner sig i landet. Till exempel Ecuador, som redan beviljat asyl för grundaren av Wikileaks, Julian Assange, på landets ambassad i London, kommer inte ens för ett ögonblick ha Snowdens fall i åtanke.

”Rätten till asylansökan är en sak men att hjälpa någon att resa från ett land till ett annat – det har Ecuador aldrig gjort,” berättade president Rafael Correa för The Guardian. Snowden skulle behöva vara på ecuadorianskt territorium, vilket inkluderar ambassaden, för att hans ansökan skulle beviljas.

Andra länder, som Spanien, Finland och Schweiz, skulle inte ens godkänna vistelse på ambassaden utan kräver att den person som ansöker om asyl skall vara i landet. USA har återkallat Snowdens pass och det kommer att vara omöjligt för honom att lämna transitområdet på Moskvas flygplats utan ett godkänt dokument från ett annat land.

På andra håll i Europa överväger Tyskland och Frankrike sina alternativ. Frankrikes president Francois Hollande har efterlyst en enhetlig EU-politik mot NSA:s spioneri, eftersom byrån samlade stora mängder uppgifter om europeiska medborgare utan samtycke av myndigheterna.

Tyskland tar också emot asylansökningar endast inom sina gränser och inrikesminister Hans-Peter Friedrich sade att ”i slutändan kommer det sannolikt att bli en politisk fråga” och inte en entydig asylansökan, enligt tyska dagstidningen Bild.

Dessutom kommer Tyskland sannolikt att vägra ta emot någon asylansökan eftersom Snowden inte förföljs på grund av sin ras eller politisk tillhörighet, utan snarare åtalas för att han påstås ha brutit mot lagen i USA. Tyskland kan bevilja asyl till ”någon som är politiskt förföljd men inte till någon som är åtalad för att brutit mot lagen”, berättade tyska parlamentarikern Wolfgang Bosbach för tidningen Bild.

Ändå gjorde Bosbach en antydan om en mycket liten möjlighet för att inrikesministern skulle tillåta Snowden att stanna i Tyskland: ”[Det finns] en möjlighet att bevilja någon status som bosatt på grund av andra skäl, något som ministern avser att granska närmare”.

Den andra anledningen kan vara att Snowden kommer att belönas för att han fört NSA:s spioneri till EU-myndigheternas kännedom som de tidigare hade varit omedvetna om, enligt vissa tyska politiker inom Miljöpartiet. Med tanke på Tysklands nära relation till USA anses detta vara mycket osannolikt.

Venezuela har gett uttryck åt det mest positiva avsikter att ta emot Snowden, även om det är oklart hur han ska komma in i landet utan ett giltigt resedokument.

Lista på länder som avslagit ansökan om asyl:

Österrike, Brasilien, Ecuador, Finland, Indien, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Spanien och Schweiz.

Lista på länder som inte officiellt gett sitt svar:

Bolivia, Kina, Kuba, Frankrike, Tyskland, Island, Italien, Nicaragua

Översatt från engelska