Snabbtågsolyckan kunde definitivt ha undvikits enligt utredning
En krossad vagn transporteras bort efter den allvarliga tågkollisionen i Wenzhou. (Foto: Getty Images)


Ett team som undersöker orsaken bakom snabbtågsolyckan nära Wenzhou den 23 juli har konstaterat att det var en ”tragisk olycka som aldrig borde ha inträffat och som definitivt kunde har förhindrats och undvikits”. Andra experter har frågat varför linjen inte stängts ner helt och hållet eftersom man funnit konstruktionsfel.

Teamets ledare, Luo Lin, som arbetar för den statliga administrationen för arbetsplatssäkerhet sade vid deras tredje möte den 11 augusti att man upptäckt allvarliga defekter i systemets design som lett till att utrustning slutat fungera. Andra problem som kom fram var bland annat dålig säkerhetshantering och brist på procedurer för nödlägen.

Beijing Times rapporterade att experterna tidigare utfört ett flertal experiment och simuleringar för att ta reda på orsakerna till tågolyckan. Dessutom hade analyser gjorts på effekterna av blixtnedslag samt tågets svarta låda.

Järnvägsministeriet meddelade sitt beslut den 11 augusti att man ska sänka hastigheten på snabbtågen. Shanghai-Hangzhou-linjen som byggts för att köra i 360 km/tim ska sänkas till 300 km/tim. Hangzhou-Fuzhou-Shenzhen-linjen som är tänkt att köras i 250 km/tim ska köras i 200 km/tim och biljettpriset ska sänkas med fem procent.

Wang Chengli, professor på institutet för innerstadsjärnvägar på Central South University i Changsha sade till New Tang Dynasty TV:

— Med tanke på att järnvägsministeriet har medgett att det finns allvarliga konstruktionsfel borde linjen stängas så att all utrustning kan bytas ut. Bara när alla problem lösts borde man öppna linjen igen.

Han tror att små yttre händelser kan orsaka en katastrof och att snabbtåget därmed är en ”tidsinställd bomb”.

De officiella siffrorna ligger på nästan 200 skadade och 39 döda efter krocken då tåg D301 körde in i tåg D3115 bakifrån på kvällen den 23 juli, men på nätet har det hävdats att det totala antalet passagerare på de fyra vagnarna måste ha varit 400. Inga officiella uttalanden har gjorts om vad som hänt de övriga passagerarna.

Översatt från engelska.