Snabbmat kan öka risken för Alzheimer
Susanne Akterin har i sin avhandling visat att kost som liknar snabbmat orsakar förändringar i hjärnan hos möss. (Foto: Magnus Eriksson/Karolinska Institutet)


Kost som innehåller mycket fett, socker och kolesterol kan öka risken för Alzheimers sjukdom, visar en studie från Karolinska Institutet. Studien gjordes på möss som under nio månader fick kost som liknar snabbmat. Följden blev att de utvecklade vissa sjukliga förändringar i hjärnan.

Alzheimer är den vanligaste formen av demens och det finns idag ungefär 90 000 Alzheimer-patienter i Sverige. Vad det är som orsakar sjukdomen är inte klarlagt men det finns några kända riskfaktorer.

Den vanligaste riskfaktorn är att man bär på en variant av den gen som styr produktionen av apolipoprotein E, ett protein som bland annat transporterar kolesterol. Genvarianten kallas apoE4 och förekommer hos 15-20 procent av befolkningen.

Susanne Akterin, doktorand vid Karolinska Institutets Alzheimercentrum, har i sin avhandling undersökt möss som genmodifierats för att efterlikna effekterna av apoE4 hos människa. Mössen fick under nio månaders tid en kost med hög halt av fett, socker och kolesterol, som i mycket liknar innehållet i dagens snabbmat.

”När vi studerade mössens hjärnor såg vi en kemisk förändring som liknar den man ser i Alzheimer-hjärnan”, säger Susanne Akterin i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.

Den kemiska förändringen i mössens hjärnor bestod i ett ökat antal fosfatgrupper hos tau, ett ämne som bildar de sjukliga nystan som finns i nervceller hos Alzheimerpatienten. Nystanen gör att cellen inte fungerar normalt, vilket till slut leder till att cellen dör.

Forskarna upptäckte att det höga kolesterolinnehållet i maten ledde till minskade nivåer av ett ämne i hjärnan, arc, som är viktigt för minnesinlagring.

”Vår hypotes är därför att ett högt intag av fett och kolesterol, i samverkan med genetiska faktorer som apoE4, kan leda till att flera ämnen i hjärnan påverkas negativt och att detta kan vara en bidragande orsak för utvecklandet av Alzheimer”, säger Susanne Akterin.

Tidigare forskning har visat att höga kolesterolnivåer och brist på antioxidanter kan öka risken för att utveckla Alzheimers sjukdom. Tillsammans med en genetisk sårbarhet kan alltså skräpmat öka risken för Alzheimers sjukdom.

Susanne Akterin har i sin avhandling också visat att två antioxidanter inte fungerar som de ska i hjärnan hos Alzheimer-patienter, vilket kan leda till att nervceller dör.

”Sammantaget ger resultaten vissa indikationer på hur man skulle kunna förebygga Alzheimer, men för att kunna utveckla råd som kan komma allmänheten till del krävs mer forskning på detta område” säger Susanne Akterin.