Smuggling av kvinnor via Sverige


Unga nigerianska kvinnor passerar Sverige med falska papper för att hamna i prostitution i Norge. Enligt Rikspolisstyrelsen är det den svenska sexköpslagen som gör att de inte stannar i Sverige.

Unga nigerianska kvinnor passerar Sverige med falska papper för att hamna i prostitution i Norge.

Enligt Rikspolisstyrelsen är det den svenska sexköpslagen som gör att de inte stannar i Sverige, skriver Svenska Dagbladet.

Norsk polis har berättat att det förekommit en explosionsartad ökning av nigerianska kvinnor i Oslo, Stavanger och Bergen. För fyra år sedan kom två nigerianskor till Norge, förra året var de närmare 400.

I år finns för första gången fler prostituerade nigerianskor än norskor. Många av kvinnorna kommer med buss eller tåg via Göteborg. Nästan alla har falska italienska eller spanska uppehållstillstånd.

Hittills har vi registrerat 356 prostituerade nigerianska kvinnor i Oslo, säger Geir Svae, vid Kripos, Norges motsvarighet till Rikskrim.

Varför kvinnor kommer till just Norge är oklart.

Tidigare har ett stort antal asylsökande kinesiska barn och ett 70-tal indier som sökt asyl i Sverige försvunnit från Migrationsverkets transitboende. Polisen misstänker att det handlat om organiserad människohandel.

Trots att fallen av människohandel tycks öka kraftigt använder sig den svenska polisen inte Europols register, skriver SvD.

I ett examensarbete från polisutbildningen i Växjö dras slutsatsen att Europol är en underutnyttjad resurs i samband med människohandel och att Sverige är dåligt på att lämna uppgifter till organisationen.